Bachelor Of Science Plantation Management (2u2i) | FACULTY OF AGRICULTURE
» ACADEMIC » Education Scheme Semester 1 [SESSION 2017/2018] » Bachelor of Science Plantation Management (2u2i)

Bachelor of Science Plantation Management (2u2i)

STRUKTUR KURIKULUM/ CURRICULUM STRUCTURE

 

Nama Program

:

Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (2u2i) / Bachelor of Science Plantation Management (2u2i)

Jumlah Kredit Bergraduat

:

123 Jam Kredit/ Credits Hours

Tempoh Pengajian

:

8

Semester/ Semesters

( 4 Tahun/ Years )

 

 

 

 

 

 

 

 

Matlamat Program

:

1.

Menghasilkan graduan yang boleh merancang dan menjalankan penanaman tanaman perladangan secara teknikal dan beretika.

 

 

2.

Menghasilkan graduan yang boleh mengendali pengurusan perladangan dengan cekap dan berkesan.

 

 

3.

Menghasilkan graduan yang boleh mengendali dan membangun sumber manusia untuk meningkatkan hasil perladangan secara lestari.

 

TAHUN 1/ 1ST YEAR

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

AGR3101

Botani Pertanian/ Agricultural Botany

3

2

1

FCE3204

Kemahiran Berfikir/ Thinking Skills

2

2

0

PRT2008

Pertanian dan Manusia/ Agriculture and Man

2

2

0

AGR3302

Fisiologi Tanaman Saka/ Perennial Crop Physiology

3

2

1

SST3005

Sains Tanah Asas/ Fundamentals of Soil Science

3

2

1

SKP2203

Tamadun Islam dan Tamadun Asia/ Islamic Civilization and Asian Civilization

2

2

0

 

Kokurikulum/ Co-Curriculum

1

0

1

 

JUMLAH/ TOTAL

16

12

4

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

BBI2423

Interaksi Akademik dan Pembentangan / Academic Interaction and Presentation

3

2

1

KOM3403

Pengucapan Awam/ Public Oration

3

3

0

PPT3201

Prinsip Pengurusan Perniagaantani/ Principles of Agribusiness Management

3

3

0

PLP3104

Entomologi Asas/ Fundamentals of Entomology

3

2

1

SKP2204

Hubungan Etnik/ Ethnic Relations

2

2

0

SKP2101

Kenegaraan Malaysia/ Malaysian Nationhood

3

3

0

 

Kokurikulum/ Co-Curriculum

1

0

1

 

JUMLAH/ TOTAL

18

15

3

 

TAHUN 2/ 2ND YEAR

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

AGR3002

Amalan Ladang : Tanaman Perladangan

1

0

1

EPT3501

Tanaman Perladangan / Agricultural Economics

3

2

1

AGR3503

Tanaman Perladangan Industri Minor

3

1

2

PPT3204

Biometri / Biometri

4

3

1

PPT3401

Perakaunan  Perniagaantani

4

3

1

TKP3205

Komunikasi Pengembangan dan Demonstrasi Kaedah Pertanian

3

2

1

 

JUMLAH/ TOTAL

17

11

6

 SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

SPP4902

Perancangan dan Pengurusan Penanaman Kursus Prasyarat : AGR3002 dan AGR3501

14

0

14

 

Industri

 

 

 

 

JUMLAH/ TOTAL

 

 

 

 

TAHUN 3/ 3RD YEAR

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

AGR3102

Prinsip Sains Rumpai

3

2

1

EPT3102

Ekonomi Pertanian

3

2

1

BBI2424

Academic Writing / Penulisan Akademik

3

2

1

PPT3701

Keusahawanan Pertanian

3

1

2

PLP3204

Patologi Tumbuhan Asas

3

2

1

MGM3113

Gelagat Organisasi

3

3

0

 

JUMLAH/ TOTAL

18

12

6

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

SPP4903

Pengurusan Perladangan/ Plantation Management

14

0

14

 

JUMLAH/ TOTAL

14

0

14

 

TAHUN 4/ 4TH YEAR

SEMESTER 1/ 1ST SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

SPP4904

Pengurusan Sumber Manusia/ Human Resource Management

14

0

14

 

JUMLAH/ TOTAL

14

0

14

SEMESTER 2/ 2ND SEMESTER

KOD KURSUS/ COURSE CODE

NAMA KURSUS/COURSE NAME

Kr

K

A

PRT4901

Latihan Industri/ Industrial Training

12

0

12

           

JUMLAH/ TOTAL

12

0

12

Updated:: 10/09/2017 [fahezah_nor]

MEDIA SHARING

FACULTY OF AGRICULTURE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-8947 4801
+603-8940 8319
C1534372818