DIRECTORY K | FACULTY OF AGRICULTURE
» DIRECTORY »

DIRECTORY

K
1.
(DR.) KELLY WONG KAI SENG
PENSYARAH KANAN
JABATAN PERNIAGAANTANI DAN EKONOMI BIOSUMBER
00000
2.
(ENCIK) KHAIRUL ANWAR BIN BAHARI
PEMBANTU MAKMAL
JABATAN SAINS HAIWAN
03-89747995
03-89466901
3.
(DR.) KHAIRUL HAFIZ BIN MOHD. YUSOFF
PENSYARAH KANAN
JABATAN PENGURUSAN TANAH
00000
4.
(PROF. MADYA DR.) KHAIRULMAZMI BIN AHMAD
PROFESOR MADYA
JABATAN PERLINDUNGAN TUMBUHAN
0389474850
0389474912
5.
(ENCIK) KHAIRULNIZAM BIN KAMARUDIN
PEMBANTU VETERINAR
JABATAN SAINS HAIWAN
00000
6.
(PUAN) KRISHNAVENI A/P LECHIMANAN
PEKERJA AWAM (KUP)
PEJABAT DEKAN
03-89471185
03-89471186
SEE ALSO
FACULTY OF AGRICULTURE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-8947 4801
+603-8940 8319
C1542452405