Hadiah Prasiswazah | FAKULTI PERTANIAN
» AKADEMIK » Anugerah Kecemerlangan Akademik » Hadiah Prasiswazah

Hadiah Prasiswazah

             pen icon

 

.
     
Bil.   Nama Hadiah Bentuk Hadiah
     

1.

PINGAT EMAS INSTITUT PERTANIAN MALAYSIA            
 • Pingat Emas
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
   
  Syarat Kurniaan                                                       
    
 • Graduan terbaik keseluruhan peringkat Bacelor   
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.500        
 • Aktif dalam aktiviti ko-kurikulum                      
   
.
 
2. HADAIH GRADUAN TERBAIK FAKULTI PERTANIAN 
 • Pingat Emas
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
   
  Syarat Kurniaan                                                       
 
 • Graduan terbaik akademik dalam program Bacelor
 • Mendapat PNGK tertinggi sekurang-kurangnya 3.750
 • Mendapat gred A Projek Ilmiah Tahun Akhir
   
.
 
3. HADIAH ALUMNI
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Graduan terbaik dalam peringkat Bacelor
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.500
 • Aktif dalam Persatuan Fakulti
     
.
 
4. HADIAH TERBAIK AKADEMIK BACELOR SAINS PERTANIAN
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
   
  Syarat Kurniaan
 
 • Graduan terbaik Bacelor Sains Pertanian
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 dan memenuhi syarat untuk bergraduat
 • Memperoleh sekurang-kurangnya grade A dalam kursus teras berkaitan Sains Pertanian pada semester pengajian
 • Memperoleh sekurang-kurangnya grade A dalam Projek Ilmiah Tahun Akhir
   
 
.
     
 Bil.  Nama Hadiah Bentuk Hadiah
     
 1. HADIAH PERSATUAN PERIKANAN MALAYSIA 
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Graduan Bacelor Terbaik Terbaik Bagi Projek Ilmiah Tahun Akhir Bacelor Pertanian (Akuakultur)
 • Memperolehi keputusan terbaik Projek Ilmiah Tahun Akhir
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50 ke atas  
   
   
.
 
Bil.    Nama Hadiah                        Bentuk Hadiah
     
 1. HADIAH PERSATUAN SAINS TANAH MALAYSIA (MSSS) 
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Graduan Bacelor yang terbaik dalam bidang sains tanah
 • Mendapat PNGK sekurang-kurangnya 3.50 ke atas
 • Memperolehi markah tertinggi Projek Ilmiah Tahun Akhir
 • Memperolehi markah tertinggi dalam kursus-kursus sains tanah 
     
 .
     
 2. ANUGERAH DIVERSATECH (M) SDN BHD 
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Graduan Bacelor yang terbaik dalam bidang kesuburan tanah
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.50
 • Memperolehi markah tertinggi Projek Ilmiah Tahun Akhir dalam bidang kesuburan tanah
 • Memperoleh markah tertinggi kursus berkaitan kesuburan tanah
     
.
     
Bil.    Nama Hadiah Bentuk Hadiah
     
 1. HADIAH POLTRI ELANCO
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Graduan Bacelor yang terbaik dalam subjek yang berkaitan ayam penelur
 • mendapat PNGK sekurang-kurangnya 3.500
 • Memperolehi markah tertinggi kursus teras poltri
 • Memperolehi markah tertinggi kursus elektif berkaitan ayam penelur
     
.
     
 2. HADIAH ALLTECH BIOTEKNOLOGI MALAYSIA
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
   
  Syarat Kurniaan
 
 • Graduan Bacelor terbaik Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.500
 • Cemerlang dalam sukan dan kepimpinan
     
.
     
 3. HADIAH PERSATUAN PRODUKSI HAIWAN MALAYSIA
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Graduan terbaik dalam latihan industri Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.250, dan
 • Memperolehi markah tertinggi dalam laporan penyelia
 • Mempeolehi markah tertinggi dalam pembentangan seminar
     
 .
     
 4. HADIAH GLOBAL VETERINARY
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan 
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Graduan terbaik dalam subjek berkaitan produksi ruminan bagi Program Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.500
 • Memperolehi markah tertinggi dalam kursus teras berkaitan ruminan
 • Memperolehi markah tertinggi dalam kursus-kursus elektif berkaitan ruminan
     
.
     
 5. HADIAH QL RESOURCES PEMAKANAN HAIWAN
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Graduan terbaik dalam subjek berkaitan dengan Pemakanan Haiwan bagi Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.500
 • Memperolehi markah tertinggi dalam kursus teras pemakanan haiwan
 • Memperolehi markah tertinggi dalam kursus-kursus elektif berkaitan pemakanan haiwan
     
 .
     
 6. HADIAH QL RESOURCES PROJEK ILMIAH SAINS TERNAKAN
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Graduan terbaik dalam projek ilmiah tahun akhir Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.500
 • Memperolehi markah tertinggi pengendalian dan laporan projek
 • Memperolehi markah tertinggi dalam pembentangan seminar
     
   .
 
 7. CP MALAYSIA ACADEMIC EXCELLENCE AWARD IN ANIMAL GENETICS AND BREEDING
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Graduan terbaik dalam subjek berkaitan pembiakbakaan dan genetik haiwan
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.500
 • Memperolehi markah tertinggi dalam kursus teras genetik haiwan dan pembiakbakaan ternakan
 • Memperolehi markah tertinggi dalam kursus elektif berkaitan genetik dan pembiakbakaan haiwan
     
.
     
8. CP MALAYSIA ACADEMIC EXCELLENCE AWARD IN ANIMAL BROILER PRODUCTION
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Graduan terbaik dalam subjek berkaitan produksi ayam pedaging
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.500
 • Memperolehi markah tertinggi dalam kursus teras poltri
 • Memperolehi markah tertinggi dalam kursus elektif berkaitan ayam pedaging
     
.
     
9. YENHER AGRO-PRODUCTS ACADEMIC EXCELLENCE AWARD IN WASTE MANAGEMENT
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Graduan Bacelor yang terbaik dalam subjek berkaitan pengurusan sisa ternakan
 • Mendapat PNGK sekurang-kurangnya 3.500
 • Memperolehi markah tertinggi kursus elektif pengurusan sisa ternakan
 • memperolehi markah tertinggi kursus elektif berkaitan infrastruktur ladang ternakan
     
.
     
10. YENHER AGRO-PRODUCTS ACADEMIC EXCELLENCE AWARD IN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Graduan Bacelor yang terbaik dalam subjek Anatomi dan Fisiologi Haiwan
 • Mendapat PNGK sekurang-kurangnya 3.500
 • Memperolehi markah tertinggi kursus teras anatomi dan fisologi
 • Memperolehi markah tertinggi kursus elektif berkaitan fisiologi
     
.
     
11. THE HOLSTEIN MILK COMPANY ACADEMIC EXCELLENCE AWARD IN DAIRY SCINCE
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 •  Graduan Bacelor yang terbaik dalam subjek yang berkaitan Sains Tenusu
 • Mendapat PNGK sekurang-kurangnya 3.500
 • Memperolehi markah tertinggi kursus teras reproduksi haiwan dan tenusu
 • Memperolehi markah tertinggi kursus elektif berkaitan tenusu
     
.
     
12. HADIAH SUNZEN BIOTECH
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 •  Graduan Bacelor yang terbaik dalam subjek Sains Babi
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.250
 • Memperolehi markah tertinggi kursus berkaitan Sains Babi
     
   .
     
 13.

 

HADIAH KEMIN SAINS POLTRI

 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
   Syarat Kurniaan  
 
 •  Graduan Bacelor yang terbaik dalam subjek Poltri
 • Memperolehi markah tertinggi dalam kursus teras Poltri
 • Memperolehi markah tertinggi dalam salah satu kursus elektif Poltri
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.300 ke atas
     
     
.
     
Bil    Nama Hadiah                         Bentuk Hadiah                      
     
1. HADIAH PERSATUAN HORTIKULTUR MALAYSIA
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Graduan program Bacelor yang terbaik dalam Sains Hortikultur
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.500
 • Memperolehi markah tertinggi projek Ilmiah Tahun Akhir
 • Memperolehi markah tertinggi kursus berkaitan Sains Hortikultur
     
.
     
Bil    Nama Hadiah                         Bentuk Hadiah                      
     
1. HADIAH PERSATUAN EKONOMI PERTANIAN MALAYSIA (PETA)
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 •  Graduan peringkat Bacelor yang terbaik Bacelor Sains (Perniagaantani)
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.500
 • Memperolehi markah tertinggi kursus berkaitan Sains Perniagaantani
     
.
     
2. AGROBANK ACADEMIC EXCELLENCE AWARD
 • Pingat Emas
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Graduan terbaik dalam bidang Perniagaantani
 • Memperolehi markah tertinggi dalam kursus Keushawanan, Pemasaran dan Perakaunan
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.500
   
.
     
Bil    Nama Hadiah                         Bentuk Hadiah                      
     
1. ALL COSMOS EXCELLENCE AWARD
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 •  Graduan menjalankan projek Ilmiah tahun Akhir di bawah Jabatan Teknologi Pertanian
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.500
 • Memperolehi markah tertinggi projek Ilmiah Tahun akhir
 • Memperolehi markah tertinggi sekurang-kurangnya dua kursus di Jabatan Teknologi Pertanian
     
 .
     
Bil    Nama Hadiah                         Bentuk Hadiah                      
   
 1. HADIAH PERSATUAN PERLINDUNGAN TUMBUHAN
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
 
  Syarat Kurniaan  
 
 • Graduan Bacelor yang terbaik dalam bidang Perlindungan Tumbuhan
 • Mendapat PNGK sekurang-kurangnya 3.500 ke atas
 • memperolehi markah tertinggi projek Ilmiah tahun Akhir
 • Memperolehi markah tertinggi kursus Perlindungan Tumbuhan 
     
 
     
     
     
     
     
     

 

Kemaskini:: 03/10/2018 [amirahhani]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-8940 8319
B1566135620