Master Sains | FAKULTI PERTANIAN
» AKADEMIK » Pasca-Siswazah » Master Sains

Master Sains

Fakulti Pertanian menawarkan dua Program dengan Tesis; Master Sains (MS) dan Doktor Falsafah (PhD). Di akhir program pelajar perlu menghantar tesis dan memenuhi keperluan minimum 6 kredit kursus (kecuali 9 kredit bagi bidang Perniagaantani dan Ekonomi Pertanian) untuk bergraduat. Pelajar MS juga perlu membentangkan seminar berkaitan penyelidikan yang dijalankan. Tempoh pengajian bagi pelajar MS adalah 1-3 tahun.

SYARAT KEMASUKAN

Pemohon mesti mempunyai :

 • Ijazah Sarjana Muda Sains dalam bidang yang berkaitan dengan CGPA sekurang-kurangnya 2.50 atau setaraf; atau,
 • CGPA kurang dari 2.50 dan lebih daripada 2.25 dengan sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan.

BIDANG PENGAJIAN

 1. Agronomi
 2. Akuakultur
 3. Ekonomi Pertanian
 4. Entomologi
 5. Genetik dan Pembiakbakaan
 6. Hortikultur
 7. Kelakuan dan Kebajikan Haiwan
 8. Patologi Tumbuhan
 9. Pengembangan Pertanian
 10. Pengurusan Perosak
 11. Pengurusan Sumber Tanah
 12. Perniagaantani
 13. Produksi Haiwan
 14. Sains Haiwan
 15. Sains Perikanan
 16. Sains Tanah
 17. Sains Tumbuhan
 18. Teknologi Pertanian


YURAN PENGAJIAN

Pelajar Tempatan

Semester

Program Pengajian

MS (MYR)

PhD (MYR)

Pertama

2,150.00

2,712.50

Kedua dan Ketiga

1,900.00

2,462.50

Keempat

1,400.00

1,900.00

Kelima dan seterusnya

1,900.00

2,900.00

Kos belajar untuk maksimum 2 tahun

 7,350.00

19,700.00 

Kos belajar untuk maksimum 3 tahun

 11,150.00

25,500.00 

 

Pelajar Antarabangsa

Semester

Program Pengajian

MS (MYR)

PhD (MYR)

Pertama

6,600.00

7,212.50

Kedua dan Ketiga

4,350.00

5,262.50

Keempat

3,850.00

4,700.00

Kelima dan seterusnya

4,100.00

5,200.00

Kos belajar untuk maksimum 2 tahun

 19,150.00

42,800.00 

Kos belajar untuk maksimum 3 tahun

 27,350.00

53,200.00 

 
PERMOHONAN KEMASUKAN

 • Sila memohon dalam talian melalui http://www.sgs.upm.edu.my dan
 • Hantar dokumen sokongan permohonan anda ke alamat berikut:

    Dekan
    Sekolah Pengajian Siswazah
    Universiti Putra Malaysia
    Zone 4, Off Jalan Stadium
    43400 UPM Serdang
    Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA
    (Unit Pengambilan)

  Tel  : (603) 9769 4210 / 4216 / 4218 / 4200
         (603) 9769 2509 / 9769 4232
  Email  : ictsgs@gmail.com
  Laman Web : http://www.sgs.upm.edu.my


SILA HUBUNGI :

Prof. Dr. Abdul Shukor Juraimi
Dekan Fakulti Pertanian
Email : dean.agri@upm.my
Phone : +603-9769 4802

Prof. Madya Dr. Halimi Mohd Saud 
Timbalan Dekan (Siswazah, Penyelidikan dan Antarabangsa)
Email : halimi@upm.edu.my
Phone : +603-9769 4806

Prof Madya Dr. Nolila Mohd. Nawi
Penyelaras Pengajian Siswazah
Email : nolila@upm.edu.my
Phone : +603-9769 4908

Puan Noorizajune Abu Bakar
Penolong Pendaftar Kanan (Siswazah, Penyelidikan dan Antarabangsa)
Email : june@upm.edu.my
Phone : +603-9769 4969

Alamat :
Fakulti Pertanian
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA.

 

 

 

 

 

 

Kemaskini:: 18/03/2019 [amirahhani]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-8940 8319
B1566134690