Hadiah Siswazah | FAKULTI PERTANIAN
» AKADEMIK » Anugerah Kecemerlangan Akademik » Hadiah Siswazah

Hadiah Siswazah

   .

 

.
     
Bil Nama Hadiah                                    Bentuk Hadiah             
1. HADIAH DOKTOR FALSAFAH
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Mempunyai CGPA tertinggi
 • Bergraduat dalam tempoh 7 semester dan ke bawah
 • Bilangan penerbitan tertinggi dalam Quartile 1 dan 2
   
.
   
2. HADIAH MASTER SAINS
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Mempunyai CGPA tertinggi
 • Bergraduat dalam tempoh 6 semester dan ke bawah
 • Bilangan penerbitan tertinggi dalam Quartile 1 dan 2
   
.
   
3. HADIAH MASTER PENGURUSAN PERLADANGAN
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
   
  Syarat Kurniaan
 
 • Mempunyai CGPA tertinggi
 • Markah tertinggi dalam projek dan projek memberi impak
     
.
     
4. HADIAH MASTER PENGURUSAN SUMBER TANAH
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Mempunyai CGPA tertinggi
 • Markah tertinggi dalam projek dan memebri impak
     
.
     
5. PhD IN ANIMAL SCIENCE
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Graduan PhD yang terbaik dalam bidang Sains Haiwan
 • Mendapat CGPA sekurang-kurangnya 3.500
 • Memperolehi markah tertinggi bagi score card yang telah ditetapkan oleh fakulti dengan mengambil kira bidang semester, CGPA, penerbitan dalam jurnal (Q1 dan Q2) dan aktiviti sampingan lain
     
.
     
 6. HADIAH PELAJAR TERBAIK PROGRAM MASTER IN ANIMAL SCIENCE
 • Wang Tunai
 • Sijil Penghargaan
     
  Syarat Kurniaan  
 
 • Graduan master yang terbaik dalam bidang Sains Haiwan
 • MEndapat CGPA sekurang-kurangnya 3.500
 • Memperolehi marlah tertinggi bagi score card yang telah ditetapkan oleh fakulti dengan mengambilkira bilangan semester, CGPA, penerbitan dalam jurnal (Q1 dan Q2) dan aktiviti sampingan lain.
     
.

 

Kemaskini:: 01/06/2018 [amirahhani]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-8940 8319
B1566133718