Sains Haiwan | FAKULTI PERTANIAN
» PENYELIDIKAN » Direktori Kepakaran » Sains Haiwan

Sains Haiwan

Prof.Dr. Loh Teck Chwen
Email: tcloh@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4926/4814  Faks: +603-8938 1024
Kepakaran: Makanan Aditif Haiwan, Pemakanan Haiwan dan Produksi Khinzir

Prof. Dr. Abd. Razak Alimon
Email:ralimon@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4869  Faks: +603-8938 1024
Kepakaran: Pemakanan Haiwan

Prof. Dr. Dahlan Ismail
Email:dahlan@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4872  Faks: +603-8938 1024
Kepakaran: Sistem Pertanian-Ternakan, Produksi Haiwan dan  Produksi Ruminan

Prof. Dr. Jothi Malar Panandam
Email: jothi@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4876  Faks: +603-8938 1024
Kepakaran: Genetik dan Pembiakbakaan Ternakan

Prof. Dr. Zulkifli Idrus
Email: zulkifli@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4882  Faks: +603-8938 1024
Kepakaran: Produksi Poltri, Biologi Tegasan dan Kebajikan Haiwan

Prof. Madya Dr. Azhar Kasim
Email: azharkasim@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4871  Faks: +603-8938 1024
Kepakaran: Pemakanan Haiwan dan Analisis Sistem

Prof. Madya Dr. Halimatun Yaakub
Email: hali@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4873  Faks: +603-8938 1024
Kepakaran: Sains Tenusu, Fisiologi Reproduksi Haiwan dan Produksi Ruminan

Prof. Madya Dr. Ismail Idris
Email: isid@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4875  Faks: +603-8938 1024 
Kepakaran: Genetik dan Pembiakbakaan Ternakan

Dr. Anjas Asmara @ Ab. Hadi Bin Samsudin
Email: anjas@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4878  Faks: +603-8938 1024
Bidang: Pemakanan Ruminan,  Produksi Ruminan dan  Mikrobiologi Perut

Dr. Awis Qurni Sazili
Email: awis@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4870  Faks: +603-8938 1024
Kepakaran: Sains Daging

Dr. Sumita Sugnaseelan
Email: sumi@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4879  Faks: +603-8938 1024
Kepakaran: Ethologi dan Kebajikan Haiwan, Fisiologi Tegasan, Ekologi dan Konservasi Hidupan Liar Tropika

Dr. Tee Tuan Poy
Email: ttpoy@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4880  Faks: +603-8938 1024
Kepakaran: Pengurusan Sisa Ternakan, Model Pertanian dan Persekitaran

Hj. Idris Abu Bakar
Email: idris_ab@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4874  Faks: +603-8938 1024
Bidang: Sains Pastura

Dr Henny Akit
Email: henny@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4914 Faks: +603-8938 1024
Bidang: Pemakanan Haiwan Monogastrik

 


Kemaskini:: 02/02/2016 [iswan]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-8940 8319
B1566134955