Sains Tanaman | FAKULTI PERTANIAN
» PENYELIDIKAN » Direktori Kepakaran » Sains Tanaman

Sains Tanaman

Prof. Dr. Adam Puteh
Email: adam@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4920  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Teknologi Biji Benih

Prof. Dr. Abdul Shukor Juraimi
Email: ashukur@upm.edu.my
Tel: +603-8946 4173  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Sains Rumpai dan Pengurusan Turf

Prof. Dr. Ghizan Saleh
Email: ghizan@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4820  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Pembiakbakaan dan Genetik Tumbuhan

Prof. Dr. Mahmud Tengku Muda Mohamed
Email: mtmm@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4823 Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Hortikultur Pascatuai

Prof. Datuk. Dr. Mohd Fauzi Ramlan
Email: fauzi@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4824  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Fisiologi Tumbuhan

Prof. Dr. Mohd Razi Ismail
Email: razi@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4826  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Fisiologi Tumbuhan

Prof. Dr. Mohd Rafii Yusop
Email: mrafii@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4825  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Pembiakbakaan Tumbuhan dan Genetik

Prof. Dr. Rosli Mohamad (Pengajar Khas)
Email: rosli@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4831  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Toksikologi Racun Perosak dan Sains Rumpai

Prof. Madya Dr. HawaZE Jaafar
Email: hawazej@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4821 Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Fisiologi Tumbuhan Persekitaran

Prof. Madya Dr. Izham Ahmad
Email: iz_ahmad@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4819   Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Pemakanan Tumbuhandan Agrostologi

Prof. Madya Dr. Mohd Ridzwan A. Halim
Email: ridzwan@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4827   Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Agronomi

Prof. Madya Dr. Phebe Ding
Email: phebe@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4829  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Fisiologi Lepastuai

Prof. Madya Dr. Saleh Kadzimin, P.J.K
Email: salehkd@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4832  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Hortikultur

Prof. Madya Dr. Siti Aishah Hassan
Email: s_aishah@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4836  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Fisiologi Tumbuhan dan Hortikultur

Prof. Madya Dr. Siti Hajar Ahmad
Email: hajar@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4837  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Hortikultur

Prof. Madya Dr. Thohirah Lee Abdullah
Email: thohirah@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4838  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Hortikultur

Prof. Madya Dr. Uma Rani Sinniah
Email: umarani@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4839  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Teknologi Biji Benih

Prof. Madya Dr. Yahya Awang
Email: yahya_awg@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4841  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Hortikultur

Prof Madya Dr. Wan Mohamed Noordin Wan Daud
Email: wnordin@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4840  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Agronomi

Prof. Madya Dr. Zulkefly Sulaiman
Email: zulkefly@upm.edu.my
Tel: +603 8947 4818 Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Agronomi

Dr. Azizah Misran
Email: azizahm@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4998 Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Biokimia Lepastuai

Dr. Martini Mohammad Yusof
Email: martinimy@putra.upm.edu.my
Tel: +603-8947 4833  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Pengeluaran Tanaman dan Sistem Tanaman

Dr. Mohd Firdaus Ismail
Email: mohd.firdaus@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4833 Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Botani Pertanian

Dr. Muhammad Saiful Ahmad Hamdani
Email: s_ahmad@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4987 Faks: +603-8940 8445
Kepadakaran: Sains Rumpai

Dr. Pedram Kashiani
Email: pedram@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4903 Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Genetik dan Pembiakan Molekular

Dr. Puteri Edaroyati Megat Wahab
Email: putri@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4830  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Fisiologi Tumbuhan

Dato' Dr. Idris Abdol (Pengajar Khas)
Email:  idab@agri.upm.edu.my
Tel: +603-8947 4822  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Agronomi

Dr. Sheikh Awadz S. Abdullah, K.M.N. (Pengajar Khas)
Email: sasa@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4835  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran: Agronomi Tanaman Perladangan

Dr. Siti Zaharah Sakimin
Email: szaharah@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4941  Faks: +603-8940 8445
Kepakaran:  Pomologi

 

 

 

Kemaskini:: 05/06/2017 [afeeq]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-8940 8319
B1566136048