Undergraduate Academic Info | FACULTY OF AGRICULTURE
» UNDERGRADUATE » Teaching & Learning » Undergraduate Academic Info

Undergraduate Academic Info

Course Exemption and Credit Transfer only available in BAHASA. 

 

 

Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengan permohonan Kesetaraan kursus, Pengeculian Kursus, dan Pemindahan Kredit, sila hubungi Pegawai berikut:
 
En. Mohamad Indra Shahril Zainal
Pembantu Tadbir (P/O)
2020_Call us +603-9769 4103
m_indra@upm.edu.my

 

Peringatan:-
 
Permohonan Pengecualian Kursus atau Pemindahan Kredit hanya melalui Sistem Maklumat Pelajar (eSMP);
 
Permohonan Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit hanya diproses pada Semester Pertama semasa dalam pengajian pelajar bagi Pelajar Baharu dan proses permohonan di Fakulti Pertanian adalah pada Minggu Pertama atau Sepuluh Hari (10) hari dalam Semester Pertama.
 
Kegagalan pelajar dalam memohon pada Semester Pertama sebagai pelajar baharu dan dalam tempoh sepuluh (10) hari akan menyebabkan permohonan pelajar tidak dapat diproses yang akan mendatangkan di mana pelajar perlu mendaftar semula kursus berkenaan bagi melengkapkan kredit bergraduat.
 

 

 Info Akademik 21-22 Info Akademik, Fakulti Pertanian [Sesi 2021/2022]
     
 Info Akademik 20-21

Info Akademik, Fakulti Pertanian [Sesi 2020/2021]

 
     
2019-2020_Info Akademik

Info Akademik, Fakulti Pertanian [Sesi 2019/2020]      

     
2018-2019_Info Akademik

Info Akademik, Fakulti Pertanian [Sesi 2018/2019]    

              
     
2017-2018_Info Akademik Info Akademik, Fakulti Pertanian [Sesi 2017/2018]          2017-2018_Info Akademik
     

 

 

Updated:: 12/10/2021 [fahezah_nor]

MEDIA SHARING

FACULTY OF AGRICULTURE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-9769 4004
CULcKAY~