Geran Penyelidikan | FAKULTI PERTANIAN
» PENYELIDIKAN » Geran Penyelidikan

Geran Penyelidikan

Fakulti Pertanian merupakan penerima geran terbesar dan sentiasa berada di barisan hadapan penyelidikan pertanian di Malaysia dengan sebahagian pembiayaan diperolehi daripada kerajaan. Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) melalui Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS), Skim Geran Penyelidikan Eksploratori (ERGS) dan Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS) Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) melalui Dana Sains (SF) dan telah menyediakan sokongan kewangan untuk penyelidikan Fakulti. Selain itu Fakulti Pertanian turut menerima geran dari luar negara dan antarabangsa.

Ringkasan geran yang diterima sepanjang tahun 2017:

Kemaskini:: 27/09/2017 [june]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566133174