DOKUMEN | FAKULTI PERTANIAN
» DOKUMEN

DOKUMEN

JAWATAN KOSONG FAKULTI
1
BORANG PERMOHONAN JAWATAN PELAKSANA (SOK/BUM/BR03/JAWATAN 02)
2
Iklan Jawatan Kosong (Penolong Pegawai Sains (C29)

Rujukan Pentadbiran
3
[Versi BAHASA] Perkara Akademik 2014 [dengan Ijazah]
4
Buku Panduan Program Prasiswazah 2015
5
[Versi INGGERIS] Perkara Akademik 2014 [dengan Ijazah]

Dokumen
6
Book Swaakreditasi 2015
7
Self Review Portfolio
8
Plan Strategik UPM 2014-2020
9
Soil Fun Run 2016
10
TEMPLATE RESEARCH PROPOSAL

Keratan Akhbar
11
A blessing for Malaysia and other
12
Commecialise Research Outputs and Innovation
13
Gangguan Gagak Masih Berterusan
14
Jakarta can solve the haze problem in the spirit of Asean cooperation
15
Kertas Tumbuh Tepi Sawah
16
Prof Rita - Racun perosak mesra alam
17
SOS from our fragile highlands
18
Teknologi Hijau bunuh pemusnah padi
19
Towards Cheaper Poultry Feed
20
UPM anjur Bengkel Fertigasi Duta Jauha 3.0

Buletin
21
Buletin Teknologi Pertanian Bil.1/2014
22
Buletin Teknologi Pertanian Bil.2/2014
23
Buletin Teknologi Pertanian Bil.3/2014

Syarat Kemasukan
24
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Pertanian [Malay Version]
25
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Pertanian [English Version]
26
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Hortikultur [Malay Version]
27
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Hortikultur [English Version]
28
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Pengurusan Perladangan [Malay Version]
29
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Pengurusan Perladangan [English Version]
30
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains (Akuakultur) Dengan Kepujian [Malay Version]
31
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains (Akuakultur) Dengan Kepujian [English Version]
32
Syarat Kemasukan | Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) [Malay Version]
33
Syarat Kemasukan | Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) [English Version]
34
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Perniagaantani [Malay Version]
35
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Perniagaantani [English Version]

Panduan Pengajian Prasiswazah
36
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2018/2019
37
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2018/2019
38
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2018/2019
39
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2018/2019
40
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2018/2019
41
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2018/2019
42
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains (Kepujian) Akuakultur 2018/2019
43
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains (Kepujian) Akuakultur 2018/2019
44
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2018/2019
45
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2018/2019
46
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3U1I) 2018/2019
47
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3U1I) 2018/2019

Jadual Waktu Kuliah & Kalendar Akademik
48
Kalendar Akademik 2018/2019
49
Jadual Waktu Kuliah 18/19 - Sem 1
50
Jadual Waktu Kuliah 18/19 - Sem 2

Rujukan Akademik
51
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 15/16
52
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 16/17
53
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 17/18
54
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 18/19
55
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2017-2018
56
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2018-2019
57
Kod Amalan Pemebelajaran Terbuka dan Jarak Jauh [Bahasa]
58
Kod Amalan Pemebelajaran Terbuka dan Jarak Jauh [English]
59
Taklimat Sistem Pengurusan Kualiti Prasiswazah
60
Taklimat Sistem Pengurusan Kualiti Prasiswazah

Latihan Industri
61
Dasar Latihan Industri
62
TAKWIM LATIHAN INDUSTRI SEMESTER PERTAMA SESI 2018/2019 [BAHASA MELAYU]
63
TAKWIM LATIHAN INDUSTRI SEMESTER PERTAMA SESI 2018/2019 [ENGLISH LANGUAGE]
64
TAKWIM LI SEM 2 SESI 18/19 [BM] / INDUSTRIAL TRAINING SCHEDULE 2ND SEM SESSION 18/19 [BM]
65
SENARAI SEMAK LATIHAN INDUSTRI
66
BORANG PENGESAHAN PELAJAR TAHUN AKHIR
67
BORANG PERMOHONAN TEMPAT LATIHAN INDUSTRI
68
BORANG PENERIMAAN MAJIKAN
69
BORANG LAPOR DIRI
70
BORANG TAMAT LATIHAN INDUSTRI
71
BORANG PENILAIAN MAJIKAN KEPADA PELAJAR
72
BORANG PENILAIAN PEMANTAU KEPADA PELAJAR
73
BORANG PENILAIAN PEMANTAU KEPADA MAJIKAN
74
BORANG PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI LUAR NEGARA
75
Format Laporan dan Pembentangan LI
76
Penilaian Terhadap Pembantang Latihan Industri
77
Rubik Penilaian Pembentangan Latihan Industri
78
Senarai Syarikat

Mobiliti & Program Pertukaran Pelajar
79
Hong Kong University of Science and Technology
80
Policy of Asean International Mobility for Student (AIMS)
81
Guidelines of Asean International Mobility for Student (AIMS)
82
Konkuk University International Program
83
Konkuk University International Program Application Form
84
Chonnam National University International Summer Session
85
Shinshu University Exchange Student Program
86
Mevlana Exchange Program

Biasiswa dan Tajaan
87
Borang Permohonan Biasiswa Soh Kim Mee
88
Biasiswa Soh Kim Mee
89
Bantuan Pelajaran Tuanku Abdul Rahman 2018
90
Pembiayaan Pendidikan Boleh Ubah Yayasan Bank Rakyat
91
Behn Meyer Agricare Education Fund Scholarship Awards 2018 [Tarikh Tutup: 31 Oktober 2018]
92
Biasiswa Yayasan Pak Rashid [Tarikh Tutup: 23 November 2018]
93
Tawaran Dermasiswa Tamanni Project [Tarikh Tutup: 31 Oktober 2018]
94
Kuok Foundation Berhad
95
List of Scholarships in Malaysia

Anugerah Kecemerlangan Akademik
96
Borang Pencalonan Hadiah Universiti/Fakulti

Kertas Ilmiah
97
Dian Fiantis (Initial carbon storage in New Tephra..)
98
Faradiella Mohd Kusin (The occurence and potential ecological risk..)
99
Amir-Hossein Jafarzadeh-Haghighi (Structural composition of organic matter..)

Pamplet
100
Bayer Ambassador
101
Jom Berkebun

Brosur
102
ICPPT2018

Sumber Manusia
103
2017_Borang Permohonan ID Sistem Maklumat Pelajar (SMP)

Perkhidmatan
104
Pengurusan Staf Bermasalah
105
Perkhidmatan AMAL PUTRA
106
Pengurusan Dasar dan Pentadbiran
107
e-LPPT AKADEMIK 2018
108
Kriteria Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik

Latihan Staf
109
Kursus Asas Penyelenggaraan Jentera Pertanian
110
Minggu Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (KKP) Fakulti Pertanian

Piagam Pelanggan
111
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | JAN
112
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | FEB
113
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | MAR
114
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | APR

Majlis Konvokesyen ke-42
115
KETERANGAN MENGENAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-42 TAHUN 2018 (BAHASA MELAYU)
116
KETERANGAN MENGENAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-42 TAHUN 2018 (VERSI INGGERIS)
FAKULTI PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-8940 8319
B1566468365