DOKUMEN | FAKULTI PERTANIAN
» DOKUMEN

DOKUMEN

COVID19
1
Langkah Pencegahan COVID19

JAWATAN KOSONG FAKULTI
2
BORANG PERMOHONAN JAWATAN PELAKSANA (SOK/BUM/BR03/JAWATAN 02)
3
Iklan Jawatan Kosong (Penolong Pegawai Sains (C29)

Rujukan Pentadbiran
4
[Versi BAHASA] Perkara Akademik 2014 [dengan Ijazah]
5
Buku Panduan Program Prasiswazah 2015
6
[Versi INGGERIS] Perkara Akademik 2014 [dengan Ijazah]

Dokumen
7
Book Swaakreditasi 2015
8
Self Review Portfolio
9
Plan Strategik UPM 2014-2020
10
Soil Fun Run 2016
11
TEMPLATE RESEARCH PROPOSAL
12
Fakta & Angka UPM 2020
13
BACELOR SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
14
BACELOR SAINS HORTIKULTUR DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
15
BACELOR SAINS PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
16
BACELOR SAINS AKUAKULTUR DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
17
BACELOR PERTANIAN SAINS TERNAKAN DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
18
BACELOR SAINS PENGURUSAN PERLADANGAN DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]

Keratan Akhbar
19
A blessing for Malaysia and other
20
Commecialise Research Outputs and Innovation
21
Gangguan Gagak Masih Berterusan
22
Jakarta can solve the haze problem in the spirit of Asean cooperation
23
Kertas Tumbuh Tepi Sawah
24
Prof Rita - Racun perosak mesra alam
25
SOS from our fragile highlands
26
Teknologi Hijau bunuh pemusnah padi
27
Towards Cheaper Poultry Feed
28
UPM anjur Bengkel Fertigasi Duta Jauha 3.0

Buletin
29
Buletin Teknologi Pertanian Bil.1/2014
30
Buletin Teknologi Pertanian Bil.2/2014
31
Buletin Teknologi Pertanian Bil.3/2014

Syarat Kemasukan
32
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Pertanian [Malay Version]
33
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Pertanian [English Version]
34
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Hortikultur [Malay Version]
35
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Hortikultur [English Version]
36
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Pengurusan Perladangan [Malay Version]
37
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Pengurusan Perladangan [English Version]
38
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains (Akuakultur) Dengan Kepujian [Malay Version]
39
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains (Akuakultur) Dengan Kepujian [English Version]
40
Syarat Kemasukan | Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) [Malay Version]
41
Syarat Kemasukan | Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) [English Version]
42
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Perniagaantani [Malay Version]
43
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Perniagaantani [English Version]

Panduan Pengajian Prasiswazah
44
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2019/2020
45
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2019/2020
46
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2019/2020
47
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2019/2020
48
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2019/2020
49
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2019/2020
50
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2019/2020
51
[English] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2019/2020
52
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur Dengan Kepujian 2019/2020
53
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur Dengan Kepujian 2019/2020
54
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3u1i) 2019/2020
55
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3u1i) 2019/2020
56
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2018/2019
57
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2018/2019
58
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2018/2019
59
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2018/2019
60
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2018/2019
61
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2018/2019
62
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains (Kepujian) Akuakultur 2018/2019
63
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains (Kepujian) Akuakultur 2018/2019
64
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2018/2019
65
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2018/2019
66
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3U1I) 2018/2019
67
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3U1I) 2018/2019
68
SKEMA PENGAJIAN ELEx
69
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian Dengan Kepujian 2020/2021
70
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur Dengan Kepujian 2020/2021
71
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani Dengan Kepujian 2020/2021
72
[English] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) Dengan Kepujian 2019/2020
73
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur Dengan Kepujian 2020/2021
74
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan Dengan Kepujian (3u1i) 2019/2020

Jadual Waktu Kuliah & Kalendar Akademik
75
Kalendar Akademik 2019/2020
76
Jadual Waktu Kuliah 19/20 - Sem 2
77
Jadual Waktu Kuliah 19/20 - Sem 1
78
2020_Jadual Waktu Kuliah_Bacelor Sains Pertanian_Sem 1 (2020-2021)
79
2020_Jadual Waktu Kuliah_Bacelor Sains Hortikultur_Sem 1 (2020-2021)
80
2020_Jadual Waktu Kuliah_Bacelor Sains Perniagaantani_Sem 1 (2020-2021)
81
2020_Jadual Waktu Kuliah_Bacelor Sains Pengurusan Perladangan_Sem 1 (2020-2021)
82
2020_Jadual Waktu Kuliah_Bacelor Pertanian Sains Ternakan_Sem 1 (2020-2021)
83
2020_Jadual Waktu Kuliah_Bacelor Sains Akuakultur_Sem 1 (2020-2021)

Rujukan Akademik
84
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 15/16
85
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 16/17
86
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 17/18
87
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 18/19
88
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 19/20
89
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 20/21
90
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2020-2021
91
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2019-2020
92
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2018-2019
93
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2017-2018
94
Kod Amalan Pemebelajaran Terbuka dan Jarak Jauh [Bahasa]
95
Kod Amalan Pemebelajaran Terbuka dan Jarak Jauh [English]
96
Taklimat Sistem Pengurusan Kualiti Prasiswazah
97
Taklimat Sistem Pengurusan Kualiti Prasiswazah
98
Kalendar Akademik 2020/2021
99
Kalendar Akademik 2019/2020
100
Garis Panduan Kelas Maya dan ePenaksiran
101
Kalendar Akademik 2019/2020 (Pindaan)
102
Kalendar Akademik 2020/2021
103
Garis Panduan Kelas Maya dan ePenaksiran

Latihan Industri
104
Dasar Latihan Industri
105
TAKWIM LATIHAN INDUSTRI SEMESTER PERTAMA SESI 2018/2019 [BAHASA MELAYU]
106
TAKWIM LATIHAN INDUSTRI SEMESTER PERTAMA SESI 2018/2019 [ENGLISH LANGUAGE]
107
TAKWIM LI SEM 2 SESI 18/19 [BM] / INDUSTRIAL TRAINING SCHEDULE 2ND SEM SESSION 18/19 [BM]
108
SENARAI SEMAK LATIHAN INDUSTRI
109
BORANG PENGESAHAN PELAJAR TAHUN AKHIR
110
BORANG PERMOHONAN TEMPAT LATIHAN INDUSTRI
111
BORANG PENERIMAAN MAJIKAN
112
BORANG LAPOR DIRI
113
BORANG TAMAT LATIHAN INDUSTRI
114
BORANG PENILAIAN MAJIKAN KEPADA PELAJAR
115
BORANG PENILAIAN PEMANTAU KEPADA PELAJAR
116
BORANG PENILAIAN PEMANTAU KEPADA MAJIKAN
117
BORANG PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI LUAR NEGARA
118
Format Laporan dan Pembentangan LI
119
Penilaian Terhadap Pembantang Latihan Industri
120
Rubik Penilaian Pembentangan Latihan Industri
121
Senarai Syarikat

Mobiliti & Program Pertukaran Pelajar
122
Hong Kong University of Science and Technology
123
Policy of Asean International Mobility for Student (AIMS)
124
Guidelines of Asean International Mobility for Student (AIMS)
125
Konkuk University International Program
126
Konkuk University International Program Application Form
127
Chonnam National University International Summer Session
128
Shinshu University Exchange Student Program
129
Mevlana Exchange Program

Biasiswa dan Tajaan
130
Borang Permohonan Biasiswa Soh Kim Mee
131
Biasiswa Soh Kim Mee
132
Bantuan Pelajaran Tuanku Abdul Rahman 2018
133
Pembiayaan Pendidikan Boleh Ubah Yayasan Bank Rakyat
134
Behn Meyer Agricare Education Fund Scholarship Awards 2018 [Tarikh Tutup: 31 Oktober 2018]
135
Biasiswa Yayasan Pak Rashid [Tarikh Tutup: 23 November 2018]
136
Tawaran Dermasiswa Tamanni Project [Tarikh Tutup: 31 Oktober 2018]
137
Kuok Foundation Berhad
138
List of Scholarships in Malaysia
139
2020_Behn Meyer AgriCare Scholarship

Anugerah Kecemerlangan Akademik
140
Borang Pencalonan Hadiah Universiti/Fakulti

Kertas Ilmiah
141
Dian Fiantis (Initial carbon storage in New Tephra..)
142
Faradiella Mohd Kusin (The occurence and potential ecological risk..)
143
Amir-Hossein Jafarzadeh-Haghighi (Structural composition of organic matter..)

Pamplet
144
Bayer Ambassador
145
Jom Berkebun

Brosur
146
ICPPT2018

Sumber Manusia
147
2017_Borang Permohonan ID Sistem Maklumat Pelajar (SMP)
148
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DASAR INKLUSIF ORANG KURANG UPAYA DI IPT

Perkhidmatan
149
Pengurusan Staf Bermasalah
150
Perkhidmatan AMAL PUTRA
151
Pengurusan Dasar dan Pentadbiran
152
e-LPPT AKADEMIK 2018
153
Kriteria Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik

Latihan Staf
154
Kursus Asas Penyelenggaraan Jentera Pertanian
155
Minggu Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (KKP) Fakulti Pertanian

Piagam Pelanggan
156
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | JAN
157
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | FEB
158
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | MAR
159
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | APR

Majlis Konvokesyen ke-42
160
KETERANGAN MENGENAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-42 TAHUN 2018 (BAHASA MELAYU)
161
KETERANGAN MENGENAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-42 TAHUN 2018 (VERSI INGGERIS)

Temu Duga Program Prasiswazah
162
Borang Penilaian Temu Duga
163
Jadual Temu Duga (PG11) Bacelor Sains Pertanian
164
Jadual Temu Duga (PG23) Bacelor Sains Pengurusan Perladangan

Skema Pengajian Khas Prasiswazah
165
Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian (Khas)
166
Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur (Khas)
167
Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani (Khas)
168
Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur (Khas)
169
Skema Pengajian Bacelor Sains Haiwan (Khas)
170
Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (Khas)

Hal Ehwal Pelajar
171
Surat Rasmi Kebenaran Kembali ke Kampus (Pelajar Tempatan)
172
Surat Rasmi Kebenaran Kembali ke Kampus (Pelajar Tahun Akhir)
173
Surat rasmi kebenaran balik ke kampus (Pelajar Latihan Industri)
174
2020_Contoh Surat_Pendaftaran Kurang Daripada (12) Jam Kredit
175
Peraduan Tonton dan Menang

Taklimat Akademik Prasiswazah
176
2020_Pendaftaran Kursus & Perubahan Sementara Skema Pengajian [26 Jun 2020]

Perkasa PUTRA
177
2020_Kalendar Akademik
178
Senarai Semak Penasihat Akademik (Versi 2)
FAKULTI PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-9769 4004
B1603887717