Master Pengurusan Sumber Tanah | FAKULTI PERTANIAN
» SISWAZAH » PROGRAM SECARA KERJA KURSUS » Master Pengurusan Sumber Tanah

Master Pengurusan Sumber Tanah

 

PENDAHULUAN

Master Pengurusan Sumber Tanah ialah program pasca siswazah profesional yang mula ditawarkan pada bulan Mei 1999.Program ini ditawarkan di Fakulti Pertanian yang merupakan salah satu daripada tiga fakulti pengasas dalam penubuhan Universiti Pertanian Malaysia (kini Universiti Putra Malaysia) pada 1971. Program ini telah ditawarkan di Fakulti Pertanian, yang merupakan salah satu daripada tiga fakulti pengasas dalam penubuhan Universiti Pertanian Malaysia (kini Universiti Putra Malaysia) pada tahun 1971.

Program ini menyediakan graduan profesional dengan pengetahuan yang menyeluruh dan komprehensif tentang pengurusan sumber tanah dari sudut teknikal dan pengurusan; meliputi teori, metodologi dan amalan semasa dalam mengurus sumber tanah, khususnya di kawasan tropika.

 

SYARAT KEMASUKAN

 

Calon mesti mempunyai:

  • Ijazah Sarjana Muda dalam bidang atau bidang yang berkaitan dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.75 atau setaraf; atau,
  • Ijazah Sarjana Muda dalam bidang atau bidang berkaitan dengan julat PNGK 2.500 hingga PNGK 2.749 boleh diterima tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat dengan 3 tahun pengalaman bekerja
  • Ijazah sarjana muda dalam bidang atau bidang berkaitan atau setara dengan PNGK 2.500, boleh diterima tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat dengan 5 tahun pengalaman bekerja

**Calon tanpa kelayakan dalam bidang berkaitan atau pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan hendaklah menjalani kursus pra-syarat yang sesuai (SST4304 Perubahan Iklim dan Pertanian) 

 

STRUKTUR PROGRAM

 

Perundangan Tanah dan Pentadbiran Tanah di Malaysia (SST5002, 3 Kredit)
Kursus ini merangkumi pelbagai perundangan dan akta tanah serta hubungannya dengan pentadbiran dan pengurusan tanah dalam kerangka pembangunan ekonomi di Malaysia.

Penilaian Tanah (SST5201, 3 Kredit)
Kursus ini merangkumi konsep asas dan prinsip-prinsip mengenai penilaian tanah; rangka kerja FAO mengenai penilaian tanah dan kaedah pengelasan tanah bukan FAO; sumber data dan prosedur mengenai penilaian tanah untuk penggunaan tanah yang berbeza.

Pemuliharaan Tanah Dan Air (SST5301, 3 Kredit)
Kursus ini merangkumi aspek pengurusan, perundangan dan ekonomi pemuliharaan tanah. Pemuliharaan biodiversiti, bencana alam dan perubahan iklim dibincangkan.

Pemalaan Dan Pencemaran Tanah (SST5801, 3 Kredit)
Kursus ini merangkumi topik kesan perindustrian, urbanisasi dan aktiviti pertanian ke atas pencuraian alam sekitar; penghasilan sisa buangan, rawatan dan pelupusan; peraturan alam sekitar, penilaian risiko dan piawaian kualiti air dan udara; dan pengurusan sisa buangan.

Pembangunan Tanah Dan Alam Sekitar (EMG5505, 3 Kredit)
Kursus ini merangkumi konsep pembangunan tanah dan bandar, jenis projek pembangunan, proses penukaran tanah pertanian dan hutan kepada pembangunan bandar, tapak pelupusan sisa dan industri.  Kualiti tanah, pengurusan alam sekitar, penurunan kualiti alam sekitar, membaikpulih tanah tercemar dan penilaian kesan alam sekitar dibincangkan

Pembangunan Tanah Lestari (SST5601, 3 Kredit)
Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip pembangunan tanah lestari, kesannya kepada bajet air dan unsur, dan peranan pemegangtaruh, kerajaan dan komuniti dalam pembangunan tanah lestari.

Perancangan Dan Pengurusan Guna Tanah (SST5602, 3 Kredit)
Kursus ini merangkumi pelbagai proses pembangunan guna tanah secara lestari, pengurusan pelbagai sistem pembangunan tanah dan kesan penggunaan tanah kepada sosio-ekonomi dan alam sekitar.

Ekonomi Dan Penilaian Tanah (EPT5502, 4 Kredit)
Kursus ini merangkumi teori dan konsep asas ekonomi tanah, serta aplikasinya terhadap penilaian perancangan dan pembangunan sumber tanah yang lestari. Masalah terkini berkaitan dengan kekangan utama kepada pengurusan sumber tanah dan dasar kerajaan mengenai pemuliharaan dan pengurusan sumber tanah dibincangkan.

Dasar Sumber Asli (FHU5206, 3 Kredit)
Kursus ini merangkumi jenis dan ciri sumber asli; pernaan kerajaan sebagai pemilik dan pengawal pengurusan sumber asli dengan memberi tumpuan kepada alat dasar pengurusan sumber asli.  Penilaian dasar untuk menangani isu pengurusan dan pembangunan sumber asli terpilih.

Projek (SST5901, 6 Kredit)
Kursus ini merangkumi sorotan bahan rujukan, lawatan tapak, pengumpulan data dan analisis, penafsiran keputusan, penilaian kritis dan perbincangan dan kesimpulan penyelidikan projek meliputi konsep dan isu utama pengurusan sumber tanah dan pembangunan bandar di negara maju dan negara membangun. Pada penghujung semester, pelajar perlu menyerahkan laporan bertulis.

 

YURAN PENGAJIAN

 

Pelajar Tempatan

Pelajar Antarabangsa

 

SENARAI KURSUS

 

 

HUBUNGI KAMI

 

Dr. Syaharudin Zaibon
Penyelaras Program Master Pengurusan Sumber Tanah
Fakulti Pertanian
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor, Malaysia
Tel: +603-9769 4867
Email: syaharudin@upm.edu.my

Cik Noor Hidayah Hashim
Pembantu Penyelaras, Program Master Pengurusan Sumber Tanah
Tel: +603-9769 4913
Email: noor_hashim@upm.edu.my

 

Kemaskini:: 27/03/2024 [syaza]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-9769 4004
SXETUAL~