Student's Activity | FACULTY OF AGRICULTURE
» STUDENT AFFAIRS » Student's Activity

Student's Activity

Kecemerlangan pelajar yang seimbang dalam bidang akademik dan kokurikulum amat dititikberatkan. Kedua-duanya saling melengkapi antara satu dengan yang lain dalam usaha melahirkan graduan yang responsif, proaktif, berkualiti dan berdaya saing.

Justeru, persatuan dan kelab yang lebih khusus telah ditubuhkan untuk memberi peluang mengasuh, menanam kemahiran insaniah serta memupuk minat pelajar dalam kepimpinan, kreativiti dan keusahawanan.

Updated:: 22/12/2023 [hans]

MEDIA SHARING

SXFcMAc~