Direktori Staf Akademik | FAKULTI PERTANIAN
» JABATAN » Jabatan Akuakultur » Direktori Staf Akademik

Direktori Staf Akademik

KETUA JABATAN


Yuzine Esa (Prof. Madya Dr.) 

BSc (Kepujian) (UPM)- Biologi, MSc (Otago)-Genetik,  PhD (UPM)- Genetik Haiwan dan Pembiakbakaan

Kepakaran: Genetik dan Pembiakbakaan Ikan

Emel: yuzine@upm.edu.my/kelahzine@gmail.com

Tel: +603-9769 4933/1471  Faks: +603-8940 8311

Google Scholar

 

 


PROFESOR


Mohd Salleh Kamarudin (Prof. Dr.)

BS Sains Perikanan (Washington)- Kultur Ikan dan Invertebrat, MS (Auburn)- Nutrisi Ikan, PhD (Wales)- Nutrisi Krustasea

Tel: +603-9769 4932/4817 Faks: +603-8940 8311

Emel: msalleh@upm.edu.my

Kepakaran: Pemakanan Akuakultur

Google Scholar

Fatimah Md Yusoff (Prof. Dr.)

BA (Drew) Zoologi, MS (Michigan State)- Limnologi, PhD (Michigan State)- Limnologi

Kepakaran: Ekologi Akuatik dan Limnologi

Tel: +603-9769 4966  Faks: +603-8940 8311

Emel: fatimamy@upm.edu.my/fatimahyus@gmail.com

Google ScholarAziz Arshad (Prof. Dr.)

BSc (UPM)- Perikanan, MS (Wales)- Ekologi Marin, PhD (Plymouth)- Biologi Marin

Kepakaran: Biologi Perikanan

Tel: +603-9769 4939  Faks: +603-8940 8311

Emel: azizarshad@upm.edu.my

Google Scholar


Muta Harah Zakaria@Ya (Prof. Dr.)

BS Perikanan (UPM), PhD (UPM) Biologi Akuatik

Kepakaran: Biologi Akuatik - Tumbuhan Akuatik

Tel: +603-9769 4890  Faks: +603-8940 8311

Emel: muta@upm.edu.my

Google Scholar

 


___________________________________________________________________________ 

PROFESOR MADYA

S.M Nurul Amin (Prof. Madya Dr.)

BS (Kepujian) (Chittagong) - Sains Marin, MSc (Chittagong) - Sains Marin, PhD (UPM) Biologi Akuatik 

Kepakaran: Biologi Perikanan

Tel: +603-9769 4891  Faks: +603-8940 8311

Emel: sm_nurul@upm.edu.my

Google Scholar

 

Ina Salwany Md Yasin (Prof. Madya Dr.)

BS (UPM)- Bioteknologi, PhD (UMT)- Biologi Molekular

Kepakaran: Biologi Molekular Ikan 

Tel: +603-9769 4886  Faks: +603-8940 8311

Emel: salwany@upm.edu.my

Google Scholar

 


Natrah Fatin Mohd Ikhsan (Prof. Madya Dr)

BS (Kepujian) (UPM)- Biologi, MS (UPM) - Bioteknologi Akuatik, PhD (Ghent) - Biologi Sains Gunaan (Akuakultur)

Kepakaran: Ekologi Mikrob Akuatik dan Kultur Alga

Tel: +603-9769 4972  Faks: +603-8940 8311

Emel: natrah@upm.edu.my

Google Scholar

 


Murni Marlina Abd Karim (Prof. Madya Dr)

BS (Kepujian) Mikrobiologi, MS (Bioteknologi Akuatik), PhD (Rhode Island) - Sains Persekitaran (Patologi Ikan)

Kepakaran: Penyakit Ikan

Tel: +603-9769 4996  Faks: +603-8940 8311

Emel: murnimarlina@upm.edu.my

Google Scholar


PENSYARAH

Annie Christianus (Dr.)

Kepakaran: Pembiakan Ikan dan Kultur Larvi

Tel: +603-9769 4884  Faks: +603-8940 8311

Emel: annie@upm.edu.my/anniechr@yahoo.com

Google Scholar


Rozihan Mohamed (Dr.)

BS (UPM) Sains Perikanan, MS (UPM)- Bioteknologi, PhD (UKM)- Zoologi

Kepakaran: Genetik Populasi Ikan

Tel: +603-9769 4887  Faks: +603-8940 8311

Emel: rozihanm@upm.edu.my

Google ScholarChong Chou Min (Dr.)

BS (Kepujian) (UPM) Biologi, PhD (UPM)- Imunologi Ikan

Kepakaran: Imunologi Ikan

Tel: +603-9769 4961  Faks: +603-8940 8311

Emel: choumin@upm.edu.my

Google ScholarMohammad Fadhil Syukri Ismail (Dr.)

BS (UMS)- Akuakultur, MS (UPM)- Endokrinologi Ikan, PhD (Tokohu) - Genetik Akuakultur dan Pembiakbakaan

Kepakaran: Genetik Akuakultur dan Pembiakbakaan

Tel: +603-9769 4828  Faks: +603-8940 8311

Emel: fadhil@upm.edu.myNur Leena Wong Wai Sin (Dr.)

Kepakaran: Kultur Molusk

Tel: +603-9769 4885 Faks: +603-8940 8311

Emel: nurleena@upm.edu.my


Izharuddin Shah Kamaruddin (Dr.)

BS (UPM)- Sains Pembangunan Sumber Manusia, MS (UPM) Sains Akuakultur (Ekologi Ikan), PhD (Florida)- Perikanan dan Sains Akuatik (Perikanan Rekreasi)

Kepakaran: Perikanan Rekreasi  

Tel: +603-9769 4956  Faks: +603-8940 8311

Emel: izharuddin@upm.edu.my

Google Scholar

 


Zarirah Mohamed Zulperi (Dr.)

BSc (UPM)- Bioteknologi, MSc (UPM) Biologi Molekular, PhD (UPM)- Akuakultur (Endokrinologi Ikan)

Kepakaran:  Endokrinologi Ikan

Emel: zarirah@upm.edu.my

Tel: +603-9769 4919  Fax: +603-8940 8311

Google scholar

 

 

Mohd Zafri Hassan (Dr.)

B Sains Perikanan (UPM), MS (UPM) - Teknologi Akuakuktur, PhD (Cornell) - Sumber Asli

Kepakaran: Biologi dan Ekologi Ikan

Tel: +603-9769 4986 Faks: +603-8940 8311

Emel: mzafri@upm.edu.my

Google scholar

 Abdullah Abd Rahim (Tn. Haji) (Pengajar Khas) 

Kepakaran:  Kultur Krustasea

Tel: +603-9769 4883  Faks: +603-8940 8311

Emel: coolprawn@gmail.com

Kemaskini:: 11/07/2019 [amirahhani]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-8940 8319
B1566134934