Direktori Staf Akademik | FAKULTI PERTANIAN
» JABATAN » Jabatan Sains Haiwan » Direktori Staf Akademik

Direktori Staf Akademik

KETUA JABATAN.

Loh Teck Chwen (Prof. Dr.)
DVM (UPM), PhD.(London)
Kepakaran: Makanan Aditif Haiwan / Pemakanan Haiwan / Produksi Khinzir
Tel: +603-8947 4926/4814 Faks: +603-8938 1024
Emel: tcloh@upm.edu.my
Web:https://www.researchgate.net/profile/Teck_Loh
CV: [Profil]


PROFESOR


Zulkifli Idrus (Prof. Dr.)
DVM, MSc.(UPM), PhD.(Virginia)
Kepakaran: Produksi Poltri / Biologi Tegasan dan Kebajikan Haiwan
Tel: +603-8947 4882 Faks: +603-8938 1024
Emel: zulidrus@upm.edu.my
Web:https://www.researchgate.net/profile/Zulkifli_Idrus
CV: [Profil]


PENSYARAH

 
Prof. Madya Dr. Azhar Kasim
Email: azharkasim@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4871  Faks: +603-8938 1024
Kepakaran: Pemakanan Haiwan & Analisis Sistem

Research Gate


Prof. Madya Dr. Halimatun Yaakub
Email: hali@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4873  Faks: +603-8938 1024 
Kepakaran: Sains Tenusu/Fisiologi Reproduksi Haiwan / Produksi Ruminan

Research Gate


Prof. Madya Dr. Anjas Asmara@Ab. Hadi Bin Samsudin
 

Timbalan Dekan (Pembangunan, Jaringan dan Masyarakat)
Email: anjas@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4878  Faks: +603-8938 1024 
Bidang: Pemakanan dan Produksi Ruminan / Mikrobiologi Perut

Research Gate


Prof. Madya Dr. Awis Qurni Sazili
(Ketua, Laboratori Produksi Haiwan, Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan, UPM)
Email: awis@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4870  Faks: +603-8938 1024 
Kepakaran: Sains Daging

Research Gate

Dr. Eric Lim Teik Chung
Email: ericlim@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4868 Faks: +603-8938 1024
Kepakaran: Produksi Haiwan dan Kesihatan

Research Gate


Dr. Shokri Jusoh
Email: shokri@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4934  Faks: +603-8938 1024 
Bidang: Sains Pastura

Research Gate

Dr. Sumita Sugnaseelan
Email: sumi@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4879  Faks: +603-8938 1024 
Kepakaran: Ethologi&Kebajikan Haiwan / Fisiologi Tegasan/ Ekologi&Konservasi Hidupan Liar Tropika

Research Gate


Dr. Tee Tuan Poy
Email: ttpoy@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4880  Faks: +603-8938 1024 
Kepakaran: Pengurusan Sisa Ternakan / Model Pertanian dan Persekitaran

Research GateDr. Henny Akit
Email: henny@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4947 Faks: +603-8938 1024 
Bidang: Pemakanan Haiwan Monogastrik

Research Gate


Dr. Iswan Budy Hj. Suyub
Email: iswan@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4977 Faks: +603-8938 1024 
Bidang: Produksi Ruminan dan Tenusu / Mikrobiologi Fermentasi

Research GateDr. Mamat Hamidi Kamalludin
Email: mamath@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4927  Faks: +603-8938 1024 
Bidang: Genetiks dan Reproduksi Haiwan

Research Gate


Dr. Frisco Bin Nobilly
Email: frisco@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4978  Faks: +603-8938 1024
Bidang: Sains Pastura

Research Gate


TUTOR


En. Mohamad Faris Abdul Aziz (Cuti Belajar) 

Email: mhd_faris@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4914 Faks: +603-8938 1024 
Bidang: Biokimia Haiwan


En. Mohd Nazri Md. Nayan (Cuti Belajar)

Email: mhd_nazri@upm.edu.my
Tel: +603-8947 4914 Faks: +603-8938 1024 
Bidang: Fisiologi Haiwan

 

 

Kemaskini:: 22/03/2019 [hma]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-8940 8319
B1566136059