Direktori Staf Akademik | FAKULTI PERTANIAN
» JABATAN » Jabatan Sains Haiwan » Direktori Staf Akademik

Direktori Staf Akademik

KETUA JABATAN

   
 
Prof. Madya Dr. Henny Akit
Kepakaran: Pemakanan Haiwan Monogastrik
Tel: +603-9769 4947
Emel: henny@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   

 


PROFESOR

   
 
Prof. Dr. Anjas Asmara@Ab. Hadi Bin Samsudin
Kepakaran: Pemakanan dan Produksi Ruminan / Mikrobiologi Perut
Tel: +603-9769 4878
Emel: anjas@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Prof. Dr. Awis Qurni Sazili                                                                  (Pengarah, Institut Penyelidikan Produk Halal, UPM)
Kepakaran: Sains Daging
Tel: +603-9769 4870
Emel: awis@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Prof. Dr. Loh Teck Chwen                                                                    (Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC), UPM)
Kepakaran: Produksi Ternakan; Pemakanan Ternakan
Tel: +603-9769 4926 / 4814
Emel: tcloh@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Prof. Dato' Dr. Zulkifli Idrus
Kepakaran: Produksi Poltri / Biologi Tegasan dan Kebajikan Haiwan
Tel: +603-9769 4882
Emel: zulidrus@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   

 


PROFESOR MADYA

   
 
Prof. Madya Dr. Halimatun Yaakub
Kepakaran: Sains Tenusu/Fisiologi Reproduksi Haiwan / Produksi Ruminan
Tel: +603-9769 4873
Emel: hali@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   

PENSYARAH KANAN

   
    
Dr. Sumita Sugnaseelan
Kepakaran: Ethologi & Kebajikan Haiwan / Fisiologi Tegasan/ 
                   Ekologi & Konservasi Hidupan Liar Tropika
Tel: +603-9769 4879
Emel: sumi@upm.edu.my
Laman Web: [ResearchGate]
 
   
 
Dr. Tee Tuan Poy
Kepakaran: Pengurusan Sisa Ternakan / Model Pertanian dan Persekitaran
Tel: +603-9769 4880
Emel: ttpoy@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Dr. Shokri Jusoh
Kepakaran: Sains Pastura
Tel: +603-9769 4934
Emel: shokri@upm.edu.my
Laman Web: [ResearchGate]
 
   
 
Dr. Iswan Budy Suyub
Kepakaran: Produksi Ruminan dan Tenusu / Mikrobiologi Fermentasi
Tel: +603-9769
Emel: iswan@upm.edu.my
Laman Web: [ResearchGate]
 
   
    
Dr. Mamat Hamidi Kamalludin 
Kepakaran: Genetiks dan Reproduksi Haiwan
Tel: +603-9769 4927
Emel: mamath@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Dr. Frisco Nobilly
Kepakaran: Sains Pastura
Tel: +603-9769 4978
Emel: frisco@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Dr. Eric Lim Teik Chung
Kepakaran: Produksi Haiwan dan Kesihatan
Tel: +603-9769 4869
Emel: ericlim@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Dr. Muhamad Faris Ab Aziz
Kepakaran: Biokimia Haiwan
Tel: +603-9769 4914
Emel: mhd_faris@upm.edu.my
Laman Web: [ResearchGate]
 
   
 
Dr. Nazri Nayan
Kepakaran: Pemakanan dan Fisiologi Haiwan
Tel: +603-9769 4837
Emel: nazri.nayan@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Dr. Nur Aida Md Tamrin
Kepakaran: Genetik Hidupan Liar
Tel: +603-9769 4688
Emel: nuraida.mtamrin@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Dr. Suraya Mohamad Salleh
Kepakaran: Genetik dan Pembiakbakaan Haiwan
Tel: +603-9769 4689
Emel: surayams@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Dr. Aimi Nabilah Hussein
Kepakaran: Kelakuan Haiwan / Produksi Tenusu
Tel: +603-9769 4927
Emel: aiminabilah@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
   
Dr. Sharmila Ahmad
Kepakaran: Pemakanan Haiwan dan Genetik. 
Tel: -
Emel: sharmila@upm.edu.my
Laman Web: [ResearchGate]
 
   
   

Kemaskini:: 02/11/2022 [nazri.nayan]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-9769 4004
BVLcDAk~