University Course | FACULTY OF AGRICULTURE
» UNDERGRADUATE » Teaching & Learning » University Course

University Course

 
Kursus Universiti adalah wajib diambil oleh semua pelajar Universiti Putra Malaysia [pelajar tempatan dan antarabangsa]. Senarai penuh Kursus Universiti bagi setiap program pengajian boleh didapati melalui Buku Panduan Program Prasiswazah [pautan].
 
University Courses must be taken by all students of Universiti Putra Malaysia [local and international students]. List of University Courses for each study programme can be obtained through Undergraduate Study Programme Handbook [link].

 

Sumber Rujukan: Senat UPM  [Source of Reference: Senate of UPM]

 

Rujukan Pendaftaran Kursus Universiti Oleh Pelajar (Bacelor)
References on University Courses Registration for Students (Bachelor)

 

 

 RUJUKAN PELAJAR TEMPATAN [LOCAL STUDENT REFERENCES]  
 
1.  SKP2101 Kenegaraan Malaysia
Malaysian Nationhood
       
2.  SKP3112 Falsafah dan Isu Semasa
Philosophy and Current Issues
       
3. SKP3122 Penghayatan Etika dan Peradaban
Internalization of Ethics and Civilization
       
4. Kursus Kokurikulum Berkredit
Credited Co - Curriculum Courses
       

 

 RUJUKAN PELAJAR ANTARABANGSA [INTERNATIONAL STUDENT REFERENCES]  
 
1.  FEM2401 Politik Malaysia Dan Masyarakat 
Malaysian Politics And Society
       
2.  SKP2101 Kenegaraan Malaysia
Malaysian Nationhood
       
3. SKP3123 Penghayatan Etika dan Peradaban di Malaysia
Internalization of Ethics and Civilization in Malaysia
       
4. FEM2310 Nilai, Budaya dan Masyarakat Malaysia
Malaysian Culture, Value and Society
       
5. LPM2100 Bahasa Melayu Komunikasi
Malay Language Communication 
       
6. Kursus Kokurikulum Berkredit
Credited Co - Curriculum Courses
       
Tidak ditawarkan / Not offered 7. SKP3113 Falsafah dan Isu Semasa Masyarakat Sivil
Philosophy and Current Issues in Civil Society
       Updated:: 25/03/2021 [fahezah_nor]

MEDIA SHARING

FACULTY OF AGRICULTURE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-9769 4004
SXFcLAz~