Maklumat Akademik Prasiswazah | FAKULTI PERTANIAN
» PRASISWAZAH » Pendidikan Jarak Jauh » Maklumat Akademik Prasiswazah

Maklumat Akademik Prasiswazah

 
Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengan permohonan Kesetaraan kursus, Pengeculian Kursus, dan Pemindahan Kredit bagi program mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), sila hubungi Pegawai berikut:
 
Prof. Madya Dr. Juwaidah Sharifuddin
Timbalan Dekan (Akademik, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
juwaidah@upm.edu.my  
     
Encik Hanis Johari
Penolong Pendaftar (Akademik, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
hans@upm.edu.my  
     
Pelajar boleh menghubungi Pejabat Akademik, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni melalui Virtual Counter@AHEPA.  Sila aktifkan akaun Ms.TEAMS bagi memudahkan urusan pertanyaan melalui kaunter maya.
Kaunter Perkhidmatan Pejabat Akademik, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
 
 
Peringatan:-
 
Permohonan Pengecualian Kursus atau Pemindahan Kredit hanya melalui Sistem Maklumat Pelajar (eSMP);
 
Permohonan Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit hanya diproses pada Semester Pertama semasa dalam pengajian pelajar bagi Pelajar Baharu dan proses permohonan di Fakulti Pertanian adalah pada Minggu Pertama atau Sepuluh Hari (10) hari dalam Semester Pertama.
 
Kegagalan pelajar dalam memohon pada Semester Pertama sebagai pelajar baharu dan dalam tempoh sepuluh (10) hari akan menyebabkan permohonan pelajar tidak dapat diproses yang akan mendatangkan di mana pelajar perlu mendaftar semula kursus berkenaan bagi melengkapkan kredit bergraduat.
 

 

Maklumat Akademik, Fakulti Pertanian [Sesi 2023/2024] 
     
 Info Akademik 21-22 Info Akademik, Fakulti Pertanian [Sesi 2021/2022]
     
 Info Akademik 20-21

Info Akademik, Fakulti Pertanian [Sesi 2020/2021]

 
     
2019-2020_Info Akademik

Info Akademik, Fakulti Pertanian [Sesi 2019/2020]      

     
2018-2019_Info Akademik

Info Akademik, Fakulti Pertanian [Sesi 2018/2019]    

              
     
2017-2018_Info Akademik Info Akademik, Fakulti Pertanian [Sesi 2017/2018]          2017-2018_Info Akademik
     

Kemaskini:: 29/09/2023 [hans]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-9769 4004
SXENCAG~