Direktori Staf Akademik | FAKULTI PERTANIAN
» JABATAN » Jabatan Sains Tanaman » Direktori Staf Akademik

Direktori Staf Akademik

KETUA JABATAN

 
Prof. Madya Dr. Muhammad Saiful Ahmad Hamdani
Kepakaran: Agronomi, Biologi Tumbuhan (Sains Rumpai dan Sains Herbisid)
Tel: +603-9769 4921/4987
Emel: s_ahmad@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   

PROFESOR

 
Prof. Dato' Dr. Abdul Shukor Juraimi
Kepakaran: Sains Rumpai dan Pengurusan Turf
Tel: +603-9769 4940
Emel: ashukur@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 

Prof. Dr. Mohd Rafii Yusop

(Pengarah, Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan, ITAFoS UPM)

Kepakaran: Pembiakbakaan dan Genetik Tumbuhan
Tel: +603-9769 4825
Emel: mrafii@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Prof. Dr. Uma Rani A/P Sinniah
Kepakaran: Teknologi Biji Benih
Tel: +603-9769 4839
Emel: umarani@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Prof. Dr. Mohd Razi Ismail 
Kepakaran: Fisiologi Tumbuhan 
Tel: +603-9769 4826
Emel: razi@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   

PROFESOR MADYA

 
Prof. Madya Dr. Phebe Ding
Kepakaran: Fisiologi Lepastuai
Tel: +603-9769 4829
Emel: phebe@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Prof. Madya Dr. Siti Zaharah Sakimin
(Pengarah Taman Penyelidikan Universiti - TPU)
Kepakaran: Pomologi
Tel: +603-9769 4941
Emel: szaharah@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Prof. Madya Dr. Zulkefly Sulaiman
Kepakaran: Agronomi
Tel: +603-9769 4818
Emel: zulkefly@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   

PENSYARAH KANAN

 
Dr. Puteri Edaroyati Megat Wahab
(Penyelaras Ladang)
Kepakaran: Fisiologi Tumbuhan
Tel: +603-9769 4830
Emel: putri@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Dr. Martini Mohammad Yusoff
Kepakaran: Pengeluaran Tanaman dan Sistem Tanaman
Tel: +603-9769 4948
Emel: martinimy@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
     
Dr. Azizah Misran
Kepakaran: Biokimia Lepastuai
Tel: +603-9769 4998
Emel: azizahm@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar ][ResearchGate]
 
   
Dr Firdaus
  
 
Dr. Mohd Firdaus Ismail
Kepakaran: Botani Pertanian
Tel: +603-9769 4965
Emel: mohd.firdaus@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
    
Dr. Mohd Hakiman Awang@Mansor
Kepakaran: Hortikultur/Tisu kultur
Tel: +603-9769 4903
Emel: mhakiman@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Dr. Shairul Izan Ramlee
Kepakaran: Pembiakbakaan dan Genetik Tumbuhan
Tel: +603-9769 4832
Emel: shairul@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Dr. Mashitah Jusoh
Kepakaran: Biometri
Tel: +603-9769 4831
Emel: mashitahj@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Dr. Juju Nakasha Jaafar
Kepakaran: Hortikultur Fitokimia
Tel: +603-9769 4822
Emel: jujunakasha@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
    
Dr. Muhammad Nazmin Yaapar
Kepakaran: Fisiologi Tumbuhan
Tel: 03-9769 4819
Emel: muhdnazmin@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Dr. Muhamad Hazim Nazli
Kepakaran: Agronomi (Tanaman Industri, Tanaman Foraj), Silaj
Tel: 03-9769 4827
Emel: m_hazim@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
    
Dr. Elisa Azura Azman
Kepakaran: Agronomi  
Tel: 03-9769 4967
Emel: elisa@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
    
Dr. Norazua Zakaria
Kepakaran: Sains Rumpai
Tel: 03-9769 4946
Emel: norazua@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Dr. Khairil Mahmud
Kepakaran: Botani, Agroekologi
Tel: 03-9769 4967
Emel: khairilmahmud@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
    
Dr. Nazatul Shima Naharudin
Kepakaran: Pembiakbakaan dan Sitogenetik
Tel: 03-9769 2985
Emel: nazatul@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Dr. Mohd Shafar Jefri Mokhatar
Kepakaran: Agronomi (Tanaman Perladangan)
Tel: -
Emel: shafarjefri@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Dr. Sarah Baharudin
Kepakaran: Hortikultur Landskap
Tel: +603-9769 4985
Emel: sarahbaharudin@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Dr. Nor Elliza Tajidin
Kepakaran: Hortikultur (Pemakanan Tumbuhan)
Tel: -
Emel: elliza.tajidin@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   
 
Dr. Mohd Norsazwan Ghazali
Kepakaran: Teknologi Biji Benih
Tel: -
Emel: mohdnorsazwan@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   

KURSI IOI

 
Prof. Dr. Sarker Mohammad Rezaul Karim
Kepakaran:
Tel: -
Emel: sarker.mohammad@upm.edu.my
Laman Web: [Google Scholar][ResearchGate]
 
   

 

PASCA DOKTORAL

 
Mst Motmainna
Kepakaran:
Tel: -
Emel:
Laman Web: 
 
   

 

Kemaskini:: 19/01/2023 [wazien]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-9769 4802
+603-9769 4004
WWDZAAr~