Agricultural Microbial Culture Collection (AgroCC), JPTh | FAKULTI PERTANIAN
» JABATAN » Jabatan Pengurusan Tanah » Agricultural Microbial Culture Collection (AgroCC), JPTh

Agricultural Microbial Culture Collection (AgroCC), JPTh

Bacteria lists (AgroCC)
Catalogue online 

 

     
No Code (New) ID based on Sanger sequencing 
1 UPMC 20001 Pediococcus pentosaceus 
2 UPMC 20002 Lactobacillus brevis 
3 UPMC 20003 Lactobacillus plantarum 
4 UPMC 20004 Lactobacillus pentosaceus
5 UPMC 20005 Klebsiella pneumoniae
6 UPMC 20006 Pediococcus pentosaceus 
7 UPMC 20007 Pediococcus pentosaceus 
8 UPMC 20008 Acetobacter pasteurianus 
9 UPMC 20009 Lactobacillus plantarum
10 UPMC 20010 Lactobacillus plantarum 
11 UPMC 20011 Lactobacillus plantarum 
12 UPMC 20012 Pediococcus pentosaceus 
13 UPMC 20013 Lactobacillus plantarum
14 UPMC 20014 Lactobacillus brevis strain 
15 UPMC 20015 Lactobacillus plantarum 
16 UPMC 20016 Pediococcus pentosaceus 
17 UPMC 20017 Bacillus subtilis subsp. subtilis
18 UPMC 20018 Pediococcus pentosaceus 
19 UPMC 20019 Enterococcus faecium 
20 UPMC 20020 Bacillus subtilis
21 UPMC 20021 Enterococcus faecium 
22 UPMC 20022 Enterococcus faecium 
23 UPMC 20023 Pediococcus pentosaceus 
24 UPMC 20024 Enterococcus faecium 
25 UPMC 20025 Enterococcus faecium 
26 UPMC 20026 Enterococcus faecium 
27 UPMC 20027 Bacillus subtilis subsp. subtilis
28 UPMC 20028 Bacillus amyloliquefaciens 
29 UPMC 20029 Pediococcus acidilactici                 
30 UPMC 20030 Pediococcus acidilactici                 
31 UPMC 20031 Pediococcus acidilactici  
32 UPMC 20032 Pediococcus acidilactici                 
33 UPMC 20033 Pediococcus acidilactici                 
34 UPMC 20034 Pediococcus acidilactici                 
35 UPMC 20035 Pediococcus acidilactici                 
36 UPMC 20036 Pediococcus acidilactici 
37 UPMC 20037 Enterococcus faecium 
38 UPMC 20038 Pediococcus acidilactici 
39 UPMC 20039 Pediococcus acidilactici 
40 UPMC 20040 Pediococcus pentosaceus 
41 UPMC 20041 Pediococcus acidilactici 
42 UPMC 20042 Pediococcus acidilactici                 
43 UPMC 20043 Pediococcus acidilactici 
44 UPMC 20044 Pediococcus acidilactici 
45 UPMC 20045 Pediococcus acidilactici 
46 UPMC 20046 Lactobacillus plantarum
47 UPMC 20047 Lactobacillus plantarum
48 UPMC 20048 Lactobacillus plantarum
49 UPMC 20049 Lactobacillus plantarum
50 UPMC 20050 Lactobacillus plantarum
51 UPMC 20051 Lactobacillus plantarum 
52 UPMC 20052 Lactobacillus plantarum
53 UPMC 20053 Lactobacillus plantarum
54 UPMC 20054 Lactobacillus plantarum
55 UPMC 20055 Lactobacillus plantarum 
56 UPMC 20056 Pediococcus acidilactici 
57 UPMC 20057 Lactobacillus zeae 
58 UPMC 20058 Lactobacillus plantarum
59 UPMC 20059 Lactobacillus plantarum 
60 UPMC 20060 Lactobacillus plantarum 
61 UPMC 20061 Lactobacillus plantarum 
62 UPMC 20062 Lactobacillus plantarum 
63 UPMC 20063 Lactobacillus plantarum 
64 UPMC 20064 Lactobacillus plantarum 
65 UPMC 20065 Lactobacillus plantarum 
66 UPMC 20066 Lactobacillus plantarum 
67 UPMC 20067 Lactobacillus plantarum 
68 UPMC 20068 Lactobacillus plantarum 
69 UPMC 20069 Lactobacillus plantarum 
70 UPMC 20070 Lactobacillus plantarum
71 UPMC 20071 Lactobacillus plantarum 
72 UPMC 20072 Weissella paramesenteroides 
73 UPMC 20073 Lactobacillus plantarum 
74 UPMC 20074 Pediococcus acidilactici
75 UPMC 20075 Pediococcus acidilactici 
76 UPMC 20076 Weseilla parameseteroides
77 UPMC 20077 Weisella confusa
78 UPMC 20078 Lactobacillus paracasei 
79 UPMC 20079 Weisella confusa
80 UPMC 20080 Lactobacillus fermentum 
81 UPMC 20081 Lactobacillus fermentum
82 UPMC 20082 Leuconostoc mesenteroides 
83 UPMC 20083 Lactobacillus fermentum 
84 UPMC 20084 Lactobacillus fermentum
85 UPMC 20085 Pediococcus acidilactici
86 UPMC 20086 Lactobacillus rhamnosus
87 UPMC 20087 Leuconostoc holzapfelii 
88 UPMC 20088 Lactobacillus plantarum
89 UPMC 20089 Pediococcus pentosaceous
90 UPMC 20090 Enterococcus faecium
91 UPMC 20091 Lactobacillus plantarum 
92 UPMC 20092 Lactobacillus plantarum 
93 UPMC 20093 Lactobacillus plantarum 
94 UPMC 20094 Leuconostoc citreum
95 UPMC 20095 Leuconostoc fallax 
96 UPMC 20096 Leuconostoc fallax
97 UPMC 20097 Weissella confusa 
98 UPMC 20098 Pediococcus acidilactici 
99 UPMC 20099 Enterococcus faecium
100 UPMC 20100 Enterococcus faecium
101 UPMC 20101 Lactobacillus plantarum 
102 UPMC 20102 Enterococcus lactis 
103 UPMC 20103 Enterococcus faecium
104 UPMC 20104 Lactobacillus fermentum 
105 UPMC 20105 Lactobacillus acidophilus 
106 UPMC 20106 Enterococcus faecium
107 UPMC 20107 Enterococcus faecium
108 UPMC 20108 Lactobacillus plantarum 
109 UPMC 20109 Lactobacillus salivarius 
110 UPMC 20110 Lactobacillus acidophilus 
111 UPMC 20111 Enterococcus faecium 
112 UPMC 20112 Lactobacillus reuteri

Kemaskini:: 10/08/2023 [adibahamin]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-9769 4004
SXENPAs~