DIRECTORY J | FACULTY OF AGRICULTURE
» DIRECTORY »

DIRECTORY

J
1.
(DR.) JASMIN BINTI ARIF SHAH
PENSYARAH KANAN
JABATAN TEKNOLOGI PERTANIAN
.
2.
(ENCIK) JOHARI BIN MOHD SARIKAT
PENOLONG PEGAWAI SAINS
JABATAN PERLINDUNGAN TUMBUHAN
.
+603 - 9769 4993
+603 - 8947 1900
3.
(DR.) JUJU NAKASHA BINTI JAAFAR
PENSYARAH KANAN
JABATAN SAINS TANAMAN
.
+603 - 9769 4822
+603 - 8947 4833
4.
(PROF. MADYA DR.) JUWAIDAH BINTI SHARIFUDDIN
TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & HAL EHWAL PELAJAR)
JABATAN PERNIAGAANTANI DAN EKONOMI BIOSUMBER
.
+603 - 9769 4936
JOHARI BIN MOHD SARIKAT:0389471900 JUJU NAKASHA BINTI JAAFAR:0389474833
SEE ALSO
FACULTY OF AGRICULTURE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-9769 4004
W1UKTGAY:06:56