| FAKULTI PERTANIAN

MAKLUMAT BAGI PELAJAR-PELAJAR SEMASA

PRASISWAZAH SISWAZAH

PORTAL PELAJAR SEMASA


CAPAIAN PANTAS


1. KALENDAR AKADEMIK

2. JADUAL WAKTU KULIAH

3. KONVOKESYEN

 

 

 

1. KALENDAR AKADEMIK

 • Semester Pertama 2017/2018 (11 September 2017 - 11 February 2018) Baru*
 • Semester Kedua 2017/2018 (12 February 2018 - 9 September 2018) Baru*
 • Semester Kedua 2016/2017
 • Semester Pertama 2016/2017
 • Semester Kedua 2015/2016

2. HASIL PEMBELAJARAN

 • Hasil Pembelajaran Untuk Program Phd
 • Hasil Pembelajaran Untuk Program Master Dengan Penyelidikan

 3. PERATURAN PENGAJIAN SISWAZAH

 • Universities And University Colleges Act 1971
 • Constitution Of Universiti Putra Malaysia (Graduate Studies)

 4. HAL EHWAL PELAJAR, VISA DAN PAS

 • Pas Pelajar
 • Pas Lanjutan/ Pembaharuan Pas
 • Special Pass
 • Tanggungan Baharu
 • Pembaharuan Pas Untuk Tanggungan
 • Kehilangan Pasport Dan Permohonan Baharu Pasport
 • Permohonan Untuk Membatalkan Atau Memendekkan
 • Tempoh Pas Pelajar (Tangguh/Tarik Diri/Tamat Pengajian)
 • FAQ

Sila klik sini untuk rujukan ke Pusat Antarabangsa UPM

5. PORTAL PELAJAR

6. KOS PENGAJIAN DAN KAEDAH PEMBAYARAN

 • Kos Pengajian Untuk Semester Pertama 2012 / 2013 (Kemasukan September 2012)
 • Pelajar Tempatan
 • Pelajar Antarabangsa
 • Mod Pembayaran
 • Kos Pengajian Untuk Semester Kedua 2012 / 2013 (Kemasukan Februari 2013 ) Dan Seterusnya
 • Pelajar Tempatan
 • Pelajar Antarabangsa
 • Mod Pembayaran

7. LAIN-LAIN

 • Tanggungajawab Pelajar (Program Dengan Tesis)

 

PRA SISWAZAH

  1. Bayer Safe Use Ambassador TRAINING
  2. Taklimat keselamatan Makmal kepada pelajar
   
   
   
   

 

Kelas Alumni 2017 adalah dimohon untuk menjawab maklum balas kajian ini bagi tujuan memberi penambahbaikan ke atas program pengajian sedia ada:-

 

Bacelor Sains Pertanian

Bacelor Sains Hortikultur

Bacelor Sains Perniagaantani

Bacelor Pertanian (Akuakultur)

Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)

B1615263298