DOKUMEN | FAKULTI PERTANIAN
» DOKUMEN

DOKUMEN

COVID19
1
Langkah Pencegahan COVID19

JAWATAN KOSONG FAKULTI
2
BORANG PERMOHONAN JAWATAN PELAKSANA (SOK/BUM/BR03/JAWATAN 02)
3
Iklan Jawatan Kosong (Penolong Pegawai Sains (C29)

Rujukan Pentadbiran
4
[Versi BAHASA] Perkara Akademik 2014 [dengan Ijazah]
5
Buku Panduan Program Prasiswazah 2015
6
[Versi INGGERIS] Perkara Akademik 2014 [dengan Ijazah]

Dokumen
7
Book Swaakreditasi 2015
8
Self Review Portfolio
9
Plan Strategik UPM 2014-2020
10
Soil Fun Run 2016
11
TEMPLATE RESEARCH PROPOSAL
12
Fakta & Angka UPM 2020
13
BACELOR SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
14
BACELOR SAINS HORTIKULTUR DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
15
BACELOR SAINS PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
16
BACELOR SAINS AKUAKULTUR DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
17
BACELOR PERTANIAN SAINS TERNAKAN DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
18
BACELOR SAINS PENGURUSAN PERLADANGAN DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]

Keratan Akhbar
19
A blessing for Malaysia and other
20
Commecialise Research Outputs and Innovation
21
Gangguan Gagak Masih Berterusan
22
Jakarta can solve the haze problem in the spirit of Asean cooperation
23
Kertas Tumbuh Tepi Sawah
24
Prof Rita - Racun perosak mesra alam
25
SOS from our fragile highlands
26
Teknologi Hijau bunuh pemusnah padi
27
Towards Cheaper Poultry Feed
28
UPM anjur Bengkel Fertigasi Duta Jauha 3.0

Buletin
29
Buletin Teknologi Pertanian Bil.1/2014
30
Buletin Teknologi Pertanian Bil.2/2014
31
Buletin Teknologi Pertanian Bil.3/2014

Syarat Kemasukan
32
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Pertanian [Malay Version]
33
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Pertanian [English Version]
34
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Hortikultur [Malay Version]
35
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Hortikultur [English Version]
36
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Pengurusan Perladangan [Malay Version]
37
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Pengurusan Perladangan [English Version]
38
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains (Akuakultur) Dengan Kepujian [Malay Version]
39
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains (Akuakultur) Dengan Kepujian [English Version]
40
Syarat Kemasukan | Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) [Malay Version]
41
Syarat Kemasukan | Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) [English Version]
42
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Perniagaantani [Malay Version]
43
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Perniagaantani [English Version]

Panduan Pengajian Prasiswazah
44
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2019/2020
45
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2019/2020
46
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2019/2020
47
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2019/2020
48
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2019/2020
49
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2019/2020
50
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2019/2020
51
[English] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2019/2020
52
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur Dengan Kepujian 2019/2020
53
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur Dengan Kepujian 2019/2020
54
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3u1i) 2019/2020
55
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3u1i) 2019/2020
56
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2018/2019
57
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2018/2019
58
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2018/2019
59
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2018/2019
60
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2018/2019
61
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2018/2019
62
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains (Kepujian) Akuakultur 2018/2019
63
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains (Kepujian) Akuakultur 2018/2019
64
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2018/2019
65
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2018/2019
66
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3U1I) 2018/2019
67
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3U1I) 2018/2019
68
SKEMA PENGAJIAN ELEx
69
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian Dengan Kepujian 2020/2021
70
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur Dengan Kepujian 2020/2021
71
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani Dengan Kepujian 2020/2021
72
[English] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) Dengan Kepujian 2019/2020
73
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur Dengan Kepujian 2020/2021
74
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan Dengan Kepujian (3u1i) 2019/2020

Jadual Waktu Kuliah & Kalendar Akademik
75
Kalendar Akademik 2019/2020
76
Jadual Waktu Kuliah 19/20 - Sem 2
77
Jadual Waktu Kuliah 19/20 - Sem 1
78
2020_Jadual Waktu Kuliah_Bacelor Sains Pertanian_Sem 1 (2020-2021)
79
2020_Jadual Waktu Kuliah_Bacelor Sains Hortikultur_Sem 1 (2020-2021)
80
2020_Jadual Waktu Kuliah_Bacelor Sains Perniagaantani_Sem 1 (2020-2021)
81
2020_Jadual Waktu Kuliah_Bacelor Sains Pengurusan Perladangan_Sem 1 (2020-2021)
82
2020_Jadual Waktu Kuliah_Bacelor Pertanian Sains Ternakan_Sem 1 (2020-2021)
83
2020_Jadual Waktu Kuliah_Bacelor Sains Akuakultur_Sem 1 (2020-2021)

Rujukan Akademik
84
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 15/16
85
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 16/17
86
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 17/18
87
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 18/19
88
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 19/20
89
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 20/21
90
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2020-2021
91
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2019-2020
92
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2018-2019
93
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2017-2018
94
Kod Amalan Pemebelajaran Terbuka dan Jarak Jauh [Bahasa]
95
Kod Amalan Pemebelajaran Terbuka dan Jarak Jauh [English]
96
Taklimat Sistem Pengurusan Kualiti Prasiswazah
97
Taklimat Sistem Pengurusan Kualiti Prasiswazah
98
Kalendar Akademik 2020/2021
99
Kalendar Akademik 2019/2020
100
Garis Panduan Kelas Maya dan ePenaksiran
101
Kalendar Akademik 2019/2020 (Pindaan)
102
Kalendar Akademik 2020/2021
103
Garis Panduan Kelas Maya dan ePenaksiran

Latihan Industri
104
Dasar Latihan Industri
105
TAKWIM LATIHAN INDUSTRI SEMESTER KEDUA SESI 2020/2021 [BAHASA MELAYU]
106
TAKWIM LATIHAN INDUSTRI SEMESTER KEDUA SESI 2020/2021 [ENGLISH]
107
SENARAI SEMAK LATIHAN INDUSTRI
108
BORANG PENGESAHAN PELAJAR TAHUN AKHIR
109
BORANG PERMOHONAN TEMPAT LATIHAN INDUSTRI
110
BORANG PENERIMAAN MAJIKAN
111
BORANG LAPOR DIRI
112
BORANG TAMAT LATIHAN INDUSTRI
113
BORANG PENILAIAN MAJIKAN KEPADA PELAJAR
114
BORANG PENILAIAN PEMANTAU KEPADA PELAJAR
115
BORANG PENILAIAN PEMANTAU KEPADA MAJIKAN
116
BORANG PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI LUAR NEGARA
117
Format Laporan dan Pembentangan LI
118
Penilaian Terhadap Pembantang Latihan Industri
119
Rubik Penilaian Pembentangan Latihan Industri
120
Senarai Syarikat

Mobiliti & Program Pertukaran Pelajar
121
Hong Kong University of Science and Technology
122
Policy of Asean International Mobility for Student (AIMS)
123
Guidelines of Asean International Mobility for Student (AIMS)
124
Konkuk University International Program
125
Konkuk University International Program Application Form
126
Chonnam National University International Summer Session
127
Shinshu University Exchange Student Program
128
Mevlana Exchange Program

Biasiswa dan Tajaan
129
Borang Permohonan Biasiswa Soh Kim Mee
130
Biasiswa Soh Kim Mee
131
Bantuan Pelajaran Tuanku Abdul Rahman 2018
132
Pembiayaan Pendidikan Boleh Ubah Yayasan Bank Rakyat
133
Behn Meyer Agricare Education Fund Scholarship Awards 2018 [Tarikh Tutup: 31 Oktober 2018]
134
Biasiswa Yayasan Pak Rashid [Tarikh Tutup: 23 November 2018]
135
Tawaran Dermasiswa Tamanni Project [Tarikh Tutup: 31 Oktober 2018]
136
Kuok Foundation Berhad
137
List of Scholarships in Malaysia
138
2020_Behn Meyer AgriCare Scholarship

Anugerah Kecemerlangan Akademik
139
Borang Pencalonan Hadiah Universiti/Fakulti

Kertas Ilmiah
140
Dian Fiantis (Initial carbon storage in New Tephra..)
141
Faradiella Mohd Kusin (The occurence and potential ecological risk..)
142
Amir-Hossein Jafarzadeh-Haghighi (Structural composition of organic matter..)

Pamplet
143
Bayer Ambassador
144
Jom Berkebun

Brosur
145
ICPPT2018

Sumber Manusia
146
2017_Borang Permohonan ID Sistem Maklumat Pelajar (SMP)
147
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DASAR INKLUSIF ORANG KURANG UPAYA DI IPT

Perkhidmatan
148
Pengurusan Staf Bermasalah
149
Perkhidmatan AMAL PUTRA
150
Pengurusan Dasar dan Pentadbiran
151
e-LPPT AKADEMIK 2018
152
Kriteria Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik

Latihan Staf
153
Kursus Asas Penyelenggaraan Jentera Pertanian
154
Minggu Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (KKP) Fakulti Pertanian

Piagam Pelanggan
155
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | JAN
156
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | FEB
157
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | MAR
158
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | APR

Majlis Konvokesyen ke-42
159
KETERANGAN MENGENAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-42 TAHUN 2018 (BAHASA MELAYU)
160
KETERANGAN MENGENAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-42 TAHUN 2018 (VERSI INGGERIS)

Temu Duga Program Prasiswazah
161
Borang Penilaian Temu Duga
162
Jadual Temu Duga (PG11) Bacelor Sains Pertanian
163
Jadual Temu Duga (PG23) Bacelor Sains Pengurusan Perladangan

Skema Pengajian Khas Prasiswazah
164
Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian (Khas)
165
Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur (Khas)
166
Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani (Khas)
167
Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur (Khas)
168
Skema Pengajian Bacelor Sains Haiwan (Khas)
169
Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (Khas)

Hal Ehwal Pelajar
170
Surat Rasmi Kebenaran Kembali ke Kampus (Pelajar Tempatan)
171
Surat Rasmi Kebenaran Kembali ke Kampus (Pelajar Tahun Akhir)
172
Surat rasmi kebenaran balik ke kampus (Pelajar Latihan Industri)
173
2020_Contoh Surat_Pendaftaran Kurang Daripada (12) Jam Kredit
174
Peraduan Tonton dan Menang

Taklimat Akademik Prasiswazah
175
2020_Pendaftaran Kursus & Perubahan Sementara Skema Pengajian [26 Jun 2020]

Perkasa PUTRA
176
2020_Kalendar Akademik
177
Senarai Semak Penasihat Akademik (Versi 2)
FAKULTI PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-9769 4004
B1607206299