DOKUMEN | FAKULTI PERTANIAN
» DOKUMEN

DOKUMEN

COVID19
1
Langkah Pencegahan COVID19

JAWATAN KOSONG FAKULTI
2
BORANG PERMOHONAN JAWATAN PELAKSANA (SOK/BUM/BR03/JAWATAN 02)
3
Iklan Jawatan Kosong (Penolong Pegawai Sains (C29)
4
Iklan Jawatan Kosong (Pegawai Eksekutif 3)

Rujukan Pentadbiran
5
[Versi BAHASA] Perkara Akademik 2014 [dengan Ijazah]
6
Buku Panduan Program Prasiswazah 2015
7
[Versi INGGERIS] Perkara Akademik 2014 [dengan Ijazah]

Dokumen
8
Book Swaakreditasi 2015
9
Self Review Portfolio
10
Plan Strategik UPM 2014-2020
11
Soil Fun Run 2016
12
TEMPLATE RESEARCH PROPOSAL
13
Fakta & Angka UPM 2020
14
BACELOR SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
15
BACELOR SAINS HORTIKULTUR DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
16
BACELOR SAINS PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
17
BACELOR SAINS AKUAKULTUR DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
18
BACELOR PERTANIAN SAINS TERNAKAN DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
19
BACELOR SAINS PENGURUSAN PERLADANGAN DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]

Keratan Akhbar
20
A blessing for Malaysia and other
21
Commecialise Research Outputs and Innovation
22
Gangguan Gagak Masih Berterusan
23
Jakarta can solve the haze problem in the spirit of Asean cooperation
24
Kertas Tumbuh Tepi Sawah
25
Prof Rita - Racun perosak mesra alam
26
SOS from our fragile highlands
27
Teknologi Hijau bunuh pemusnah padi
28
Towards Cheaper Poultry Feed
29
UPM anjur Bengkel Fertigasi Duta Jauha 3.0

Buletin
30
Buletin Teknologi Pertanian Bil.1/2014
31
Buletin Teknologi Pertanian Bil.2/2014
32
Buletin Teknologi Pertanian Bil.3/2014
33
Newsletter Fakulti Pertanian (AgricQuest - Isu 2)

Syarat Kemasukan
34
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Pertanian [Malay Version]
35
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Pertanian [English Version]
36
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Hortikultur [Malay Version]
37
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Hortikultur [English Version]
38
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Pengurusan Perladangan [Malay Version]
39
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Pengurusan Perladangan [English Version]
40
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains (Akuakultur) Dengan Kepujian [Malay Version]
41
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains (Akuakultur) Dengan Kepujian [English Version]
42
Syarat Kemasukan | Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) [Malay Version]
43
Syarat Kemasukan | Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) [English Version]
44
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Perniagaantani [Malay Version]
45
Syarat Kemasukan | Bacelor Sains Perniagaantani [English Version]

Panduan Pengajian Prasiswazah
46
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2019/2020
47
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2019/2020
48
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2019/2020
49
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2019/2020
50
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2019/2020
51
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2019/2020
52
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2019/2020
53
[English] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2019/2020
54
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur Dengan Kepujian 2019/2020
55
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur Dengan Kepujian 2019/2020
56
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3u1i) 2019/2020
57
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3u1i) 2019/2020
58
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2018/2019
59
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2018/2019
60
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2018/2019
61
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2018/2019
62
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2018/2019
63
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2018/2019
64
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains (Kepujian) Akuakultur 2018/2019
65
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains (Kepujian) Akuakultur 2018/2019
66
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2018/2019
67
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2018/2019
68
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3U1I) 2018/2019
69
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3U1I) 2018/2019
70
SKEMA PENGAJIAN ELEx
71
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian Dengan Kepujian 2020/2021
72
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur Dengan Kepujian 2020/2021
73
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani Dengan Kepujian 2020/2021
74
[English] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) Dengan Kepujian 2019/2020
75
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur Dengan Kepujian 2020/2021
76
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan Dengan Kepujian (3u1i) 2019/2020

Jadual Waktu Kuliah & Kalendar Akademik
77
Kalendar Akademik 2019/2020
78
Jadual Waktu Kuliah 19/20 - Sem 2
79
Jadual Waktu Kuliah 19/20 - Sem 1
80
2020_Jadual Waktu Kuliah_Bacelor Sains Pertanian_Sem 1 (2020-2021)
81
2020_Jadual Waktu Kuliah_Bacelor Sains Hortikultur_Sem 1 (2020-2021)
82
2020_Jadual Waktu Kuliah_Bacelor Sains Perniagaantani_Sem 1 (2020-2021)
83
2020_Jadual Waktu Kuliah_Bacelor Sains Pengurusan Perladangan_Sem 1 (2020-2021)
84
2020_Jadual Waktu Kuliah_Bacelor Pertanian Sains Ternakan_Sem 1 (2020-2021)
85
2020_Jadual Waktu Kuliah_Bacelor Sains Akuakultur_Sem 1 (2020-2021)

Rujukan Akademik
86
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 15/16
87
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 16/17
88
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 17/18
89
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 18/19
90
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 19/20
91
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 20/21
92
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2020-2021
93
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2019-2020
94
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2018-2019
95
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2017-2018
96
Kod Amalan Pemebelajaran Terbuka dan Jarak Jauh [Bahasa]
97
Kod Amalan Pemebelajaran Terbuka dan Jarak Jauh [English]
98
Taklimat Sistem Pengurusan Kualiti Prasiswazah
99
Taklimat Sistem Pengurusan Kualiti Prasiswazah
100
Kalendar Akademik 2020/2021
101
Kalendar Akademik 2019/2020
102
Garis Panduan Kelas Maya dan ePenaksiran
103
Kalendar Akademik 2019/2020 (Pindaan)
104
Kalendar Akademik 2020/2021
105
Garis Panduan Kelas Maya dan ePenaksiran

Latihan Industri
106
DASAR LATIHAN INDUSTRI
107
TAKWIM LATIHAN INDUSTRI SEMESTER KEDUA SESI 2020/2021 [BAHASA MELAYU]
108
TAKWIM LATIHAN INDUSTRI SEMESTER KEDUA SESI 2020/2021 [ENGLISH]
109
SENARAI SEMAK LATIHAN INDUSTRI
110
BORANG PENGESAHAN PELAJAR TAHUN AKHIR
111
BORANG PERMOHONAN TEMPAT LATIHAN INDUSTRI
112
BORANG PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI LUAR NEGARA
113
BORANG PENERIMAAN MAJIKAN
114
BORANG LAPOR DIRI
115
BORANG TAMAT LATIHAN INDUSTRI
116
BORANG PENILAIAN MAJIKAN KEPADA PELAJAR
117
BORANG PENILAIAN PEMANTAU KEPADA MAJIKAN
118
BORANG PENILAIAN PEMANTAU KEPADA PELAJAR
119
Format Laporan dan Pembentangan LI
120
RUBRIK & BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN LATIHAN INDUSTRI
121
Senarai Syarikat

Mobiliti & Program Pertukaran Pelajar
122
Hong Kong University of Science and Technology
123
Policy of Asean International Mobility for Student (AIMS)
124
Guidelines of Asean International Mobility for Student (AIMS)
125
Konkuk University International Program
126
Konkuk University International Program Application Form
127
Chonnam National University International Summer Session
128
Shinshu University Exchange Student Program
129
Mevlana Exchange Program

Biasiswa dan Tajaan
130
Borang Permohonan Biasiswa Soh Kim Mee
131
Biasiswa Soh Kim Mee
132
Bantuan Pelajaran Tuanku Abdul Rahman 2018
133
Pembiayaan Pendidikan Boleh Ubah Yayasan Bank Rakyat
134
Behn Meyer Agricare Education Fund Scholarship Awards 2018 [Tarikh Tutup: 31 Oktober 2018]
135
Biasiswa Yayasan Pak Rashid [Tarikh Tutup: 23 November 2018]
136
Tawaran Dermasiswa Tamanni Project [Tarikh Tutup: 31 Oktober 2018]
137
Kuok Foundation Berhad
138
List of Scholarships in Malaysia
139
2020_Behn Meyer AgriCare Scholarship

Anugerah Kecemerlangan Akademik
140
Borang Pencalonan Hadiah Universiti/Fakulti

Kertas Ilmiah
141
Dian Fiantis (Initial carbon storage in New Tephra..)
142
Faradiella Mohd Kusin (The occurence and potential ecological risk..)
143
Amir-Hossein Jafarzadeh-Haghighi (Structural composition of organic matter..)

Pamplet
144
Bayer Ambassador
145
Jom Berkebun

Brosur
146
ICPPT2018

Sumber Manusia
147
2017_Borang Permohonan ID Sistem Maklumat Pelajar (SMP)
148
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DASAR INKLUSIF ORANG KURANG UPAYA DI IPT

Perkhidmatan
149
Pengurusan Staf Bermasalah
150
Perkhidmatan AMAL PUTRA
151
Pengurusan Dasar dan Pentadbiran
152
e-LPPT AKADEMIK 2018
153
Kriteria Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik

Latihan Staf
154
Kursus Asas Penyelenggaraan Jentera Pertanian
155
Minggu Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (KKP) Fakulti Pertanian

Piagam Pelanggan
156
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | JAN
157
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | FEB
158
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | MAR
159
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | APR

Majlis Konvokesyen ke-42
160
KETERANGAN MENGENAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-42 TAHUN 2018 (BAHASA MELAYU)
161
KETERANGAN MENGENAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-42 TAHUN 2018 (VERSI INGGERIS)

Temu Duga Program Prasiswazah
162
Borang Penilaian Temu Duga
163
Jadual Temu Duga (PG11) Bacelor Sains Pertanian
164
Jadual Temu Duga (PG23) Bacelor Sains Pengurusan Perladangan

Skema Pengajian Khas Prasiswazah
165
Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian (Khas)
166
Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur (Khas)
167
Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani (Khas)
168
Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur (Khas)
169
Skema Pengajian Bacelor Sains Haiwan (Khas)
170
Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (Khas)

Hal Ehwal Pelajar
171
Surat Rasmi Kebenaran Kembali ke Kampus (Pelajar Tempatan)
172
Surat Rasmi Kebenaran Kembali ke Kampus (Pelajar Tahun Akhir)
173
Surat rasmi kebenaran balik ke kampus (Pelajar Latihan Industri)
174
2020_Contoh Surat_Pendaftaran Kurang Daripada (12) Jam Kredit
175
Peraduan Tonton dan Menang
176
2021_Kelab Hortikultur Simposium Antarabangsa Pertanian Bandar dan Kesihatan
177
2021_Kelab Hortikultur Simposium Antarabangsa Pertanian Bandar dan Kesihatan

Taklimat Akademik Prasiswazah
178
2020_Pendaftaran Kursus & Perubahan Sementara Skema Pengajian [26 Jun 2020]

Perkasa PUTRA
179
2020_Kalendar Akademik
180
Senarai Semak Penasihat Akademik (Versi 2)

Disertasi Bacelor
181
2021_Disertasi Bacelor_Tajuk_Jabatan Akuakultur
182
2021_Disertasi Bacelor_Tajuk_Jabatan Perniagaantani & Ekonomi Biosumber
183
2021_Disertasi Bacelor_Tajuk_Jabatan Pengurusan Tanah
184
2021_Disertasi Bacelor_Tajuk_Jabatan Perlindungan Tumbuhan
185
2021_Disertasi Bacelor_Tajuk_Jabatan Sains Tanaman
186
2021_Disertasi Bacelor_Tajuk_Jabatan Teknologi Pertanian
187
Senarai Penyelia -Jabatan Perlindungan Tumbuhan
188
Senarai Penyelia BSP-JPT
189
Senarai Penyelia BSH-JPT
FAKULTI PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-9769 4004
B1615262086