DOKUMEN | FAKULTI PERTANIAN
» DOKUMEN

DOKUMEN

COVID19
1
Langkah Pencegahan COVID19
2
TATACARA AKTIVITI PELAJAR SISWAZAH
3
PKP 3.0

Rujukan Pentadbiran
4
[Versi BAHASA] Perkara Akademik 2014 [dengan Ijazah]
5
Buku Panduan Program Prasiswazah 2015
6
[Versi INGGERIS] Perkara Akademik 2014 [dengan Ijazah]
7
Perakuan Akreditasi Bacelor Sains Pertanian dengan Kepujian
8
Perakuan Akreditasi Bacelor Sains Hortikultur dengan Kepujian
9
Perakuan Akreditasi Bacelor Sains Perniagaantani dengan Kepujian
10
Perakuan Akreditasi Bacelor Sains Akuakultur dengan Kepujian
11
Perakuan Akreditasi Bacelor Pertanian Sains Ternakan dengan Kepujian

Dokumen
12
Book Swaakreditasi 2015
13
Self Review Portfolio
14
Plan Strategik UPM 2014-2020
15
Soil Fun Run 2016
16
TEMPLATE RESEARCH PROPOSAL
17
Fakta & Angka UPM 2020
18
BACELOR SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
19
BACELOR SAINS HORTIKULTUR DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
20
BACELOR SAINS PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
21
BACELOR SAINS AKUAKULTUR DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
22
BACELOR PERTANIAN SAINS TERNAKAN DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
23
BACELOR SAINS PENGURUSAN PERLADANGAN DENGAN KEPUJIAN [SEMESTER 1, SESI 2020/2021]
24
EKSA Guideline
25
EKSA Guideline Edisi Pertama
26
E-Book Urban Farming Bahagian 1

Keratan Akhbar
27
A blessing for Malaysia and other
28
Commecialise Research Outputs and Innovation
29
Gangguan Gagak Masih Berterusan
30
Jakarta can solve the haze problem in the spirit of Asean cooperation
31
Kertas Tumbuh Tepi Sawah
32
Prof Rita - Racun perosak mesra alam
33
SOS from our fragile highlands
34
Teknologi Hijau bunuh pemusnah padi
35
Towards Cheaper Poultry Feed
36
UPM anjur Bengkel Fertigasi Duta Jauha 3.0

Buletin
37
Buletin Teknologi Pertanian Bil.1/2014
38
Buletin Teknologi Pertanian Bil.2/2014
39
Buletin Teknologi Pertanian Bil.3/2014
40
Newsletter Fakulti Pertanian (AgricQuest - Isu 2)

Panduan Pengajian Prasiswazah
41
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2019/2020
42
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2019/2020
43
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2019/2020
44
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2019/2020
45
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2019/2020
46
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2019/2020
47
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2019/2020
48
[English] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2019/2020
49
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur Dengan Kepujian 2019/2020
50
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur Dengan Kepujian 2019/2020
51
[Bahasa] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3u1i) 2019/2020
52
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3u1i) 2019/2020
53
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2018/2019
54
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian 2018/2019
55
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2018/2019
56
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur 2018/2019
57
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2018/2019
58
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani 2018/2019
59
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains (Kepujian) Akuakultur 2018/2019
60
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains (Kepujian) Akuakultur 2018/2019
61
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2018/2019
62
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) 2018/2019
63
[Bahasa Malaysia] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3U1I) 2018/2019
64
[English Language] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (3U1I) 2018/2019
65
SKEMA PENGAJIAN ELEx
66
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian Dengan Kepujian 2020/2021
67
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur Dengan Kepujian 2020/2021
68
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani Dengan Kepujian 2020/2021
69
[English] Skema Pengajian Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) Dengan Kepujian 2019/2020
70
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur Dengan Kepujian 2020/2021
71
[English] Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan Dengan Kepujian (3u1i) 2019/2020

Jadual Waktu Kuliah & Kalendar Akademik
72
Kalender Akademik Sesi 2022/2023
73
Kalendar Akademik Sesi 2017/2018
74
Kalendar Akademik Semester 2, Sesi 2020/2021
75
Jadual Waktu Kuliah_BSP 2022/2023
76
Jadual Waktu Kuliah_BSHTK 2022/2023
77
Jadual Waktu Kuliah_BSPT 2022/2023
78
Jadual Waktu Kuliah_BSH 2022/2023
79
Jadual Waktu Kuliah_BSA 2022/2023
80
Jadual Waktu Kuliah_BSPP 2022/2023
81
Jadual Waktu Kuliah_BTPP 2022/2023

Rujukan Akademik
82
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 15/16
83
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 16/17
84
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 17/18
85
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 18/19
86
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 19/20
87
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 21/22
88
Buku Panduan Program Fakulti Pertanian | Sesi Akademik 22/23
89
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2021-2022 (Edisi Kedua)
90
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2020-2021
91
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2019-2020
92
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2018-2019
93
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2017-2018
94
Info Akademik [Pengecualian Kursus dan Pemindahan Kredit] 2022-2023
95
Kod Amalan Pemebelajaran Terbuka dan Jarak Jauh [Bahasa]
96
Kod Amalan Pemebelajaran Terbuka dan Jarak Jauh [English]
97
Taklimat Sistem Pengurusan Kualiti Prasiswazah
98
Taklimat Sistem Pengurusan Kualiti Prasiswazah
99
Kalendar Akademik 2021/2022
100
Kalendar Akademik 2020/2021
101
Kalendar Akademik 2020/2021
102
Kalendar Akademik 2019/2020 (Pindaan)
103
Kalendar Akademik 2019/2020
104
Garis Panduan Kelas Maya dan ePenaksiran
105
Garis Panduan Kelas Maya dan ePenaksiran
106
2021_PRT2009 Pertanian dan Kehidupan_20200909
107
Nota Kursus Penyediaan MQA01 Open Distance Learning (ODL)
108
Rujukan Pendaftaran Kursus Universiti oleh Pelajar (Bacelor)
109
2021_Garis Panduan Pembangunan Akademik UA_Edisi 02

Latihan Industri
110
DASAR LATIHAN INDUSTRI
111
[MALAY] TAKWIM LATIHAN INDUSTRI SEMESTER II, SESI 2022/2023
112
SENARAI SEMAK LATIHAN INDUSTRI
113
[MALAY & ENGLISH] BORANG PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI LUAR NEGARA
114
FORMAT BUKU LOG DIGITAL
115
Format Laporan dan Pembentangan LI
116
RUBRIK & BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN LATIHAN INDUSTRI
117
Senarai Syarikat
118
2021_Manual Pengguna - Modul Urus Survei
119
Slide Taklimat Latihan Industri siri II. sesi 2022/2023
120
1.Borang Pengesahan Pelajar Tahun Akhir
121
2.Borang Permohonan Tempat Latihan Industri
122
3.Borang Jawapan_Penerimaan_Majikan
123
4. Borang Pengesahan Lapor Diri [BR01]
124
5.Borang Penilaian Majikan Kepada Pelajar
125
8.Borang Tamat Latihan Industri
126
9.Borang Pengesahan_Semakan_Buku_Log
127
SLIDE TAKLIMAT LATIHAN INDUSTRI_2 DISEMBER 2022
128
Slide Taklimat Latihan Industri siri II. sesi 2022/2023

Mobiliti & Program Pertukaran Pelajar
129
2021_Senarai Kesetaraan Kursus UPM dan Universiti Luar
130
Hong Kong University of Science and Technology
131
Policy of Asean International Mobility for Student (AIMS)
132
Guidelines of Asean International Mobility for Student (AIMS)
133
Konkuk University International Program
134
Konkuk University International Program Application Form
135
Chonnam National University International Summer Session
136
Shinshu University Exchange Student Program
137
Mevlana Exchange Program

Biasiswa dan Tajaan
138
Borang Permohonan Biasiswa Soh Kim Mee
139
Biasiswa Soh Kim Mee
140
Bantuan Pelajaran Tuanku Abdul Rahman 2018
141
Pembiayaan Pendidikan Boleh Ubah Yayasan Bank Rakyat
142
Behn Meyer Agricare Education Fund Scholarship Awards 2018 [Tarikh Tutup: 31 Oktober 2018]
143
Biasiswa Yayasan Pak Rashid [Tarikh Tutup: 23 November 2018]
144
Tawaran Dermasiswa Tamanni Project [Tarikh Tutup: 31 Oktober 2018]
145
Kuok Foundation Berhad
146
List of Scholarships in Malaysia
147
2022_Behn Meyer AgriCare Scholarship

Anugerah Kecemerlangan Akademik
148
Borang Pencalonan Hadiah Universiti/Fakulti
149
Anugerah Graduan Cemerlang [2019]
150
Anugerah Graduan Cemerlang [2018]
151
Anugerah Graduan Cemerlang [2017]

Kertas Ilmiah
152
Dian Fiantis (Initial carbon storage in New Tephra..)
153
Faradiella Mohd Kusin (The occurence and potential ecological risk..)
154
Amir-Hossein Jafarzadeh-Haghighi (Structural composition of organic matter..)
155
Ucaptama (Perancangan Guna Tanah untuk Sekuriti Makanan Negara)
156
Halatuju Sektor Agromakanan Negara
157
Pengeluaran Tanaman Makanan Negara: Cukupkah Tanah Kita?
158
Pengeluaran Perikanan Negara: Sejauh Mana Akuakultur Mengimbangi Bekalan?
159
Pertanian Bandar: Satu Perkongsian Pengalaman
160
Mempromosi Kebun Pintar Kilang Tanaman: Isu dan Cabaran

Pamplet
161
Bayer Ambassador
162
Jom Berkebun

Brosur
163
ICPPT2018

Sumber Manusia
164
2017_Borang Permohonan ID Sistem Maklumat Pelajar (SMP)
165
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DASAR INKLUSIF ORANG KURANG UPAYA DI IPT

Perkhidmatan
166
Pengurusan Staf Bermasalah
167
Perkhidmatan AMAL PUTRA
168
Pengurusan Dasar dan Pentadbiran
169
e-LPPT AKADEMIK 2018
170
Borang Tempahan Dewan Pertanian
171
Borang Tempahan Khidmat Rekabentuk Grafik / Multimedia

Latihan Staf
172
Kursus Asas Penyelenggaraan Jentera Pertanian
173
Minggu Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (KKP) Fakulti Pertanian

Piagam Pelanggan
174
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | JAN
175
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | FEB
176
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | MAR
177
Laporan Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi | APR

Majlis Konvokesyen ke-42
178
KETERANGAN MENGENAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-42 TAHUN 2018 (BAHASA MELAYU)
179
KETERANGAN MENGENAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-42 TAHUN 2018 (VERSI INGGERIS)

Temu Duga Program Prasiswazah
180
Borang Penilaian Temu Duga
181
2022_Jadual Temu Duga Prasiswazah (Perdana) 22/23_Pantai Timur
182
Jadual Temuduga Zon Tengah
183
Jadual Temuduga Zon Utara
184
Jadual Temuduga Zon Sarawak
185
Jadual Temuduga Zon Sabah

Skema Pengajian Khas Prasiswazah
186
Skema Pengajian Bacelor Sains Pertanian (Khas)
187
Skema Pengajian Bacelor Sains Hortikultur (Khas)
188
Skema Pengajian Bacelor Sains Perniagaantani (Khas)
189
Skema Pengajian Bacelor Sains Akuakultur (Khas)
190
Skema Pengajian Bacelor Sains Haiwan (Khas)
191
Skema Pengajian Bacelor Sains Pengurusan Perladangan (Khas)

Hal Ehwal Pelajar
192
Surat Rasmi Kebenaran Kembali ke Kampus (Pelajar Tempatan)
193
Surat Rasmi Kebenaran Kembali ke Kampus (Pelajar Tahun Akhir)
194
Surat rasmi kebenaran balik ke kampus (Pelajar Latihan Industri)
195
2020_Contoh Surat_Pendaftaran Kurang Daripada (12) Jam Kredit
196
Peraduan Tonton dan Menang
197
2021_Kelab Hortikultur Simposium Antarabangsa Pertanian Bandar dan Kesihatan
198
2021_Kelab Hortikultur Simposium Antarabangsa Pertanian Bandar dan Kesihatan
199
Tatacara Pelaksanaan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran [Bahasa Melayu]
200
Tatacara Pelaksanaan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran [Bahasa Inggeris]
201
Tatacara Keberadaan Pelajar Prasiswazah di Fakulti Pertanian [Bahasa Melayu]
202
Tatacara Keberadaan Pelajar Prasiswazah di Fakulti Pertanian [Bahasa Inggeris]
203
2021_Tatacara Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran di Fakulti Pertanian_PKP_20210601

Taklimat Akademik Prasiswazah
204
2020_Pendaftaran Kursus & Perubahan Sementara Skema Pengajian [26 Jun 2020]

Perkasa PUTRA
205
2021_Perkasa PUTRA_Pelajar Baharu

Disertasi Bacelor
206
BORANG PENDAFTARAN DISERTASI PROJEK BACELOR
207
TAJUK PENYELIDIKAN_JPEB
208
TAKWIM DISERTASI BACELOR SEM II SESI 2021.2022
209
TAKWIM DISERTASI BACELOR SEM I SESI 2022.2023
210
TAJUK PENYELIDIKAN_JPTH
211
TAJUK PENYELIDIKAN_JPT
212
TAJUK PENYELIDIKAN_JAQ
213
TAJUK PENYELIDIKAN_JST
214
TAJUK PENYELIDIKAN_JTP
215
Guide to FYP Report_2014-2015
216
BORANG PENDAFTARAN DISERTASI PROJEK BACELOR
217
BORANG PENDAFTARAN DISERTASI PROJEK BACELOR

Siswazah
218
Nota Rujukan Program Master Sains
219
Nota Rujukan Program PhD
220
Taklimat Pelajar Baharu Siswazah Sem 2 Sesi 2020/2021
221
Buku Panduan Siswazah 2022
222
Kalender Akademik Siswazah Sem 1 2022/2023
223
POSTGRADUATE_CANDIDATURE_CHECKLIST-BY_RESEARCH
224
POSTGRADUATE_CANDIDATURE_CHECKLIST-BY_COURSEWORK

Pendidikan Jarak Jauh
225
Jadual Waktu Kuliah 21/22 - Sem 1
226
Jadual Waktu Kuliah 20/21 - Sem 2

Bakal Pelajar
227
Syarat Kemasukan Bacelor Sains Pertanian dengan Kepujian
228
Syarat Kemasukan Bacelor Sains Pertanian dengan Kepujian (Pendidikan Jarak Jauh)
229
Syarat Kemasukan Bacelor Sains Hortikultur dengan Kepujian
230
Syarat Kemasukan Bacelor Sains Perniagaantani dengan Kepujian
231
Syarat Kemasukan Bacelor Sains Akuakultur dengan Kepujian
232
Syarat Kemasukan Bacelor Pertanian Sains Ternakan dengan Kepujian
233
Syarat Kemasukan Bacelor Sains Pengurusan Perladangan dengan Kepujian
234
Syarat Kemasukan Bacelor Teknologi Pertanian Pintar dengan Kepujian

Pelan Pengajian
235
2021_BTPP_Mod Kerja Kursus
236
2021_BTPP_Mod Industri

KURSUS SISWAZAH
237
KURSUS SISWAZAH SEM 1 2022/2023
238
JADUAL WAKTU SEM 1 2022/2023

Mengenai Kami
239
Ahli Jawatankuasa Kurikulum Fakulti
240
Jawatankuasa Pengurusan Fakulti

Skema_Pengajian
241
BSPDK_BI
242
BSPDK_BM
243
BSHTKDK_BM
244
BSHTKDK_BI
245
BSADK_BM
246
BSADK_BI
247
BSPPDK_BM
248
BSPPDK_BI
249
BSPTDK_BM
250
BSPTDK_BM_KOHORT_21-22
251
BSPTDK_BI
252
BSPTDK_BI_KOHORT_21-22
253
BSHDK_BI
254
BSHDK_BM_KOHORT_21-22
255
BSHDK_BI_KOHORT_21-22
256
BSHDK_BM
257
PELAN PENGAJIAN BACELOR SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN SESI 2022/2023
258
PELAN PENGAJIAN BACELOR HORTIKULTUR DENGAN KEPUJIAN SESI 2022/2023
259
PELAN PENGAJIAN BACELOR PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN 2022/2023
260
PELAN PENGAJIAN AKUAKULTUR DENGAN KEPUJIAN 2022/2023
261
PELAN PENGAJIAN BACELOR SAINS HAIWAN DENGAN KEPUJIAN 2022/2023
262
PELAN PENGAJIAN BACELOR SAINS PENGURUSAN PERLADANGAN DENGAN KEPUJIAN 2022/2023
263
PELAN PENGAJIAN BACELOR TEKNOLOGI PERTANIAN PINTAR DENGAN KEPUJIAN 2022/2023

Agriculture's Career Prospect
264
Takwim Semester 1 Sesi 2021/2022

Rujukan Umum
265
Manual Identiti Korporat

Jadual Waktu Peperiksaan
266
JWP Semester 1 2021/2022
267
JWP Semester 2 2021/2022

Visa & Pass Pelajar
268
Borang Verifikasi Peratus Kehadiran_Pelajar Fakulti Pertanian (PDF)
269
Borang Verifikasi Peratus Kehadiran_Pelajar Fakulti Pertanian (PDF-Fillable)

Penasihat Akademik
270
2022-2023 | Senarai PA Bacelor Sains Pertanian
271
2022-2023 | Senarai PA Bacelor Sains Hortikultur
272
2022-2023 | Senarai PA Bacelor Sains Perniagaantani
273
2022-2023 | Senarai PA Bacelor Sains Haiwan
274
2022-2023 | Senarai PA Bacelor Sains Aquaculture
275
2022-2023 | Senarai PA Bacelor Sains Pengurusan Perladangan
276
2022-2023 | Senarai PA Bacelor Teknologi Pertanian Pintar
FAKULTI PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 4802
+603-9769 4802
+603-9769 4004
BWBdKAq:10:19